Navigation path

Az ESZA-val kapcsolatos hírek

A munkahelyek és a biológiai sokféleség kapcsolata

01/03/2013

Erdészeti dolgozó
© Joze Pojbic

Egy, a közelmúltban közzétett jelentés a foglalkoztatás és Európai biológiai sokféleségre vonatkozó célkitűzésének kapcsolatait, valamint a munkavállalók részéről ezek eléréséhez szükséges új készségeket veszi számba.

A biológiai sokféleség alatt a földünkön élő élőlények változatosságát, valamint a számos különböző ökoszisztémát és az azok fenntartásához szükséges élőhelyeket értjük. A biológiai sokféleség fenntartása azért fontos, mert ha egy faj kihal, akkor az örökre elveszett, csakúgy, mint az általa kínált előnyök. A növényeket beporzó méhek nélkül nagyobb az élelmiszerhiány kockázata, az erdők és vizes élőhelyek területének csökkenésével a természetnek az éghajlatváltozás szabályozására való képessége is csökken, míg egyes növényfajok eltűnése révén beszűkülnek a lehetőségeink új gyógyszerek természetes forrásainak felfedezésére – gondoljunk csak a természetes eredetű aszpirinre és penicillinre. Európa fajainak 25%-át és élőhelyeinek 62%-át fenyegeti veszély.

Az EU 2011-ben közzétett Biodiverzitási Stratégiájának célja a fenti okokból a biológiai sokféleség csökkenésének megfordítása és az ezen természeti tőke által kínált – környezeti és gazdasági, köztük foglalkoztatási jellegű – előnyök fenntartása. Az „EU biodiverzitási célkitűzései és a munkaerőpiac” című jelentés azt vizsgálja, hogy a biológiai sokféleség fenntartása miként járulhat hozzá a munkahelyteremtéshez. Rámutat azokra a munkaerőpiaci készségek terén fennálló hiányosságokra is, amelyeket fel kell számolni, ha meg akarunk felelni ennek a kihívásnak. A jelentés három munkahely-kategóriát azonosít és elemez:

  • A biológiai sokféleség megőrzésével foglalkozó munkahelyek, pl. természetvédelmi szakemberek és őrök
  • A biológiai sokféleségre jelentős hatást gyakorló munkahelyek, pl. mezőgazdasági termelők és halászati felügyelők
  • A biológiai sokféleségtől függő munkahelyek, pl. biotechnológiai szakemberek, az idegenforgalomban dolgozók és gyógyszerkutatók.

A jelentés rámutat, hogy a biológiai sokféleséghez kapcsolódó munkák terén a készségeket illetőn fennálló hiányosságok és a képzési szükségletek feltérképezése még csak nemrégiben kezdődött meg egyes tagállamokban. Következtetéseiben kimondja, hogy a képzési lehetőségek stratégiai alapokon nyugvó megközelítése lenne szükséges. A szerzők mindazonáltal úgy vélik, hogy munkaerőpiaci szempontból fontos potenciális előnyök is rejlenek abban, hogy számos magasabb készségszintet igénylő, tudásintenzív munkahely szükséges a biodiverzitási célok eléréséhez. A munkahelyek jobb minősége is kívánatos ahhoz, hogy fiatal, városi munkakeresőket vonzzanak erre a területre, ugyanakkor a mezőgazdasági, halászati és erdészeti területeken dolgozók magasabb szintű készségei a biológiai sokféleség vonatkozásában hozzájárulnak a munkahelyek fenntarthatóságához ezekben a hanyatló ágazatokban. Az uniós finanszírozásnak – köztük az ESZA-nak – mindhárom fent említett munkahely-kategóriában fontos szerepe van a munkahelyek és a biodiverzitás fenntartása közötti kapcsolat megszilárdításában. A jelentés hangsúlyozza azokat a lehetőségeket is, amelyeket a biológiai sokféleséghez kapcsolódó munkahelyek a munkanélküli és a hátrányos helyzetű munkakeresőknek nyújtanak.

A jelentés:
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce