Navigation path

Rezultati prvog istraživanja vještina odraslih osoba kao smjernice u određivanju prioriteta ESF-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine

10/10/2013

Mlada učenica je pozvana na ploču
© michaeljung

Europska komisija i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) objavili su 8. listopada rezultate sveobuhvatnog istraživanja o pismenom izražavanju, računskoj pismenosti i tehnološkim vještinama koje je provedeno u 17 država članica EU-a i ostalim zemljama. U svakoj pojedinoj zemlji izvršena je procjena razine navedenih vještina na uzorku od 5000 ispitanika starosne dobi od 16 do 65 godina.

Zabrinjavajući rezultati istraživanja pokazuju da jedan od petoro odraslih europskih stanovnika ima poteškoće s pisanjem, čitanjem i jednostavnim aritmetičkim operacijama. Istraživanjem je otkriveno i da sveučilišni diplomski programi iz istog predmeta koji se izvode diljem Europske unije obrazuju stručnjake koji u konačnici steknu vidljivo različite razine vještina čime se ne potiče studentska mobilnost unutar njezinih granica. Ovo istraživanje iznjedrilo je ključne spoznaje prema kojima:

  • Udio radno sposobnog stanovništva Europske unije koje posjeduje vrlo nisku razinu pismenog izražavanja i računske pismenosti iznosi 20% od čega većinu čine nezaposlene osobe.
  • Oko 25% stanovnika Europske unije ne posjeduje digitalne vještine koje su potrebne za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
  • Prisutne su značajne razlike između skupa vještina koje se stječu tijekom obaveznog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
  • Važnost cjeloživotnog obrazovanja koje je usmjereno na postizanje boljeg životnog standarda temelji se na generacijskim razlikama u razinama stečenih vještina.

Prethodno navedenu tvrdnju potvrđuje i činjenica da u zemljama kao što su Španjolska, Francuska, Finska i Belgija (regija Flandrija) višu razinu pismenog izražavanja i računske pismenosti imaju generacije starosne dobi od 25 do 34 godine nego generacije čija dob se kreće u rasponu od 55 do 65 godina.
Prema rezultatima istraživanja, Japan se nalazi daleko ispred svih ostalih zemalja na svjetskoj razini dok se ostale veće zemlje poput Kanade i Sjedinjenih Američkih Država nalaze na sličnoj razini kao i države članice Europske unije.

Europski povjerenik László Andor je naglasio kako je prvenstveno potrebno financirati provedbu obrazovnih reformi i reformi za zapošljavanje te bolje iskoristiti sredstva dostupna u okviru Europskog socijalnog fonda koja je potrebno usmjeriti na održavanje programa za stjecanje vještina i osposobljavanje. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao smjernice državama članicama u određivanju načina trošenja financijskih sredstava iz ESF-a za razdoblje od 2014. do 2020. godine što predstavlja osnovni izvor financiranja programa za stjecanje vještina, osposobljavanje koji su namijenjeni i članovima skupina u nepovoljnom položaju.

Sredstvima iz ESF-a koja su namijenjena za obrazovanje financirat će se brojne aktivnosti koje uključuju i izradu novih nastavnih planova i programa, obuku nastavnika i potporu sveučilištima, ustanovama za strukovno osposobljavanje i cjeloživotno učenje. Najvažnije je da su u središtu zanimanja ESF-a ljudi – učenici, sveučilišni studenti, radnici i osobe u potrazi za stjecanjem osposobljavanja i novih vještina. Mnogim projektima koje provodi ESF pokušavaju se poduzeti koraci za smanjenje ranog napuštanja škole kako bi se osiguralo da mladi ljudi steknu odgovarajuće vještine i kvalifikacije – osobito članovi skupina u nepovoljnom položaju kao što su manjine i one s migracijskom pozadinom.