Navigation path

Postavljanje i prilagođavanje ciljeva za ESF

07/08/2013

Pozadinski dokumenti pružaju metodološku podršku za pripremu novih Operativnih programa

Tijekom pripreme za programsko razdoblje 2014.-2020., države članice moraju razviti pokazatelje izvedbe i postaviti ciljeve za nadzor nad provedbom i izvedbom operativnih programa (OP). Komisija nastoji pružiti metodološku podršku upravljačkim tijelima ESF-a u postavljanju i mogućem prilagođavanju ciljeva za pokazatelje izlaznih jedinica (broj sudionika, entiteti) i pokazatelje rezultata (broj sudionika koji pronalaze posao, stječu kvalifikacije, itd.). Takvi su pokazatelji nužni za opravdavanje troškova.

Nakon edukacijskog seminara organiziranog u ožujku za upravljačka tijela ESF-a, pripremljena su dva pozadinska dokumenta koja sažeto prikazuju glavne metodologije za postavljanje i prilagođavanje ciljeva ESF-a u operativnim programima. Pozadinski dokument "Postavljanje i prilagođavanje ciljeva za Operativne programe ESF-a" (na engleskom jeziku) raspravlja o metodologijama za postavljanje i prilagođavanje kvantificiranih kumulativnih ciljeva vezanih uz zapošljavanje. Dokument "Učinak postavljanja i prilagođavanja ciljeva izvedbe za područje ESF-a vezano uz socijalno uključivanje" (na engleskom jeziku) bavi se tom problematikom za operativne programe koji uključuju mjere vezane uz socijalno uključivanje.

Svrha tih dokumenata nije pružiti državama članicama jedinstvenu metodologiju za postavljanje ciljeva za pokazatelje jer te metode ovise o vrsti pokazatelja i dostupnosti podataka. Svrha je, zapravo, dati pregled načela, odgovarajućih metoda i zamki u ciljanju.