Navigation path

Poziv na provedbu akcija za borbu protiv nezaposlenosti mladih

19/06/2013

Mlade žene i savjetnik za zapošljavanje
© European Union

Komisija je danas usvojila priopćenje pod nazivom „Zajedničkim snagama za boljitak mladih u Europi – Poziv na provedbu akcija za borbu protiv nezaposlenosti” kojom se još jednom želi upozoriti na činjenicu da se u okviru uloženih napora kako bi se postigao ponovni gospodarski rast ipak prije svega treba usredotočiti na borbu protiv nezaposlenosti.

Iako države članice posjeduju instrumente kojima mogu pristupiti rješavanju navedenog problema na lokalnoj razini, značajan napredak na tom polju postigao bi se donošenjem zajedničkog plana djelovanja na razini EU-a. Komisija je stoga predložila niz praktičnih i ostvarivih mjera čijom bi se provedbom možda postigli određeni rezultati u vrlo kratkom roku, koje nažalost nisu u cijelosti usvojene na razini EU-a (naročito mjere vezane uz Multiannual Financial Framework (MFF) za razdoblje od 2014. do 2020. godine)

Aktivnosti ESF-a u korist mladih

Europski socijalni fond u svojem se djelovanju istaknuo provedbom aktivnosti podrške kojima je želio pomoći mladima da se uključe na tržište rada diljem Europe. Međutim u razdoblju od 2014. do 2020. godine ključnu ulogu u pružanju podrške mladima i provedbi Garancije za mlade imat će europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF). Stoga je potrebno što prije izraditi ugovor o višegodišnjem financijskom okviru i provedbenim programima za sljedeće razdoblje kako bi sredstva iz ESF-a i ESIF-a postala dostupna za korištenje već u siječnju 2014.

Iz njega mora biti jasno vidljivo da je prioritet Europske unije sprječavanje i suzbijanje nezaposlenosti mladih: uz minimalan udio od 25% proračunskih sredstava određenih za kohezijsku politiku, koja se izdvajaju za ESF, osigurat će se najmanje 80 milijardi eura za ulaganje u ljudski kapital u Europi.

Države članice i Komisija istodobno užurbano rade na izradi nove generacije operativnih programa kojim će se propisati način trošenja izdvojenih novčanih sredstava. To je zaista jedinstvena prilika za uvođenje novih programa koji su usmjereni u rješavanje problema gospodarskog rasta i zapošljavanja kao najvažnijih prioriteta.

Snažan zamah u provedbi Inicijative za zapošljavanje mladih

Europsko je vijeće u veljači donijelo odluku o razvoju Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) usmjerene u financijsku podršku regijama i pojedincima koje se suočavaju s problemom mladih nezaposlenih i neaktivnih osoba, koja će se financirati sa 6 milijardi eura iz proračuna Europske unije.

Komisija je predložila da se novčana potpora odobrena unutar programa usmjeri na regije u kojima se očekuje da će razina nezaposlenosti mladih ljudi prijeći 25% kako bi se pružila dodatna pomoć mladima u dobi od 15-24 godine koji nisu zaposleni, ne školuju se niti se osposobljavaju (NEET) uz već postojeću podršku koju im pruža ESF kroz provedbu Garancije za mlade. Pri tome je važno pripaziti da ne dođe do smanjenja graničnih iznosa kako se novčana sredstva ne bi neravnomjerno raspodijelila na štetu onih regija kojima su najpotrebnija.

Komisija stoga predlaže da se nakon donošenja zakonskog okvira prilagodi struktura predstojećeg višegodišnjeg financijskog okvira kako bi ukupan dodijeljeni iznos od 6 milijardi eura bio dostupan tijekom prve dvije godine njegove provedbe s ciljem osiguranja što bolje iskoristivosti odobrenih novčanih sredstava.

Ponovna uspostava timova za provedbu akcijskog plana za zapošljavanje mladih

Zbog bojazni od pojave visoke stope nezaposlenosti Komisija i države članice osnovale su u 2012. godini timove za provedbu akcijskog plana za zapošljavanje mladih, čija je osnovna zadaća bila osigurati da se sredstva iz strukturnih fondova EU-a iskoriste u najboljoj mogućoj mjeri za pružanje pomoći mladima (oko 16 milijardi eura iz fondova EU-a utrošeno je na njegovu bržu provedbu ili preraspodjelu). Na taj će način više od milijun mladih dobiti pomoć, a rezultati su već vidljivi na terenu.

Povodeći se ovim pozitivnim iskustvom, Komisija je spremna ponovo uspostaviti i povećati broj timova za provedbu akcijskog plana u državama članicama koje ispunjavaju uvjete za dobivanje financijske potpore u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.

Jačanje mobilnosti putem EURES-a i ESF-a

Komisija je započela s uvođenjem brojnih izmjena na portalu EURES kako bi se što bolje moglo odgovoriti na trenutačne zahtjeve tržišta rada i pridonijeti većoj mobilnosti mladih ljudi putem poslova i mogućnosti kombiniranja posla s obrazovanjem (npr. pripravnički staž). Stoga Komisija poziva države članice da iskoriste mogućnosti financiranja putem ESF-a i povlačenja novčanih sredstava iz nacionalnih izvora za promicanje mobilnosti radne snage unutar Europske unije, uključujući i korištenje EURES-a, te jačanje odgovarajućih sposobnosti nacionalnih javnih službi za zapošljavanje.

ESF je spreman pružiti financijsku pomoć: počevši od 2014. godine novčana sredstva moći će se iskoristiti za tečajeve učenja jezika i profesionalnog osposobljavanja, putne troškove i integraciju u zemlji domaćinu.