Navigation path

ESR uutisissa

Ensimmäisen aikuisten taitoja koskevan kyselytutkimuksen tulokset voivat ohjata ESR:n painopisteitä rahoituskaudella 2014–2020

10/10/2013

Lukiolaistyttö liitutaululla
© michaeljung

Euroopan komissio ja OECD julkistivat yhdessä laajan 17:ssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja muussa maassa tehdyn lukutaitoa, laskutaitoa ja teknologiatietoutta koskevan tutkimuksen tulokset.Kussakin maassa arvioitiin 5 000 ihmisen (16–65-vuotiaan) taitojen tasoa.

Tutkimuksen tulokset ovat hälyttäviä. Ne paljastavat, että joka viidennellä eurooppalaisella aikuisella on vaikeuksia kirjoittaa, lukea ja selvitä helpoista laskutehtävistä. Toinen merkittävä havainto on se, että Euroopan unionin alueella samasta oppiaineesta suoritettu yliopiston loppututkinto voi antaa hyvin eritasoiset taidot, mikä ei kannusta yliopistosta valmistuneiden liikkuvuuteen unionin sisällä. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat:

  • EU:n työikäisestä väestöstä 20 %:lla on heikko luku- ja laskutaito – työttömistä sitäkin useammilla.
  • Tietokoneiden käyttöön tarvittavat taidot puuttuvat 25 %:lta EU:n väestöstä.
  • Muodollisen koulutuksen myötä saatavissa taidoissa on huimia eroja niin keskiasteen kuin korkea-asteenkin oppilaitoksissa.
  • Tutkimuksessa paljastuneet sukupolvien väliset suuret erot korostavat elinikäisen oppimisen tarvetta, jotta elintaso säilyy.

Esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa, Suomessa ja Belgian Flanderin alueella luku- ja laskutaito on huomattavasti parempi 25–34-vuotiaiden kuin 55–65-vuotiaiden ryhmässä.
Maailmanlaajuisessa vertailussa Japani ohittaa muut maat, kun taas Kanadan ja Yhdysvaltojen kaltaisten suurten valtioiden tulokset poikkeavat vain vähän Euroopan unionista saaduista tuloksista.

EU-komissaari László Andor vaati koulutus- ja työelämäreformiin suunnatun rahoituksen valitsemista yhdeksi painopistealueeksi ja Euroopan sosiaalirahastoa panostamaan uusiin taitoihin ja koulutukseen. Tutkimustulosten avulla jäsenvaltiot pystyvät määrittelemään ESR-rahoituksensa painopisteitä rahoituskaudella 2014–2020. ESR on tärkein rahoituslähde myös heikossa asemassa olevien ryhmien taitojen ja koulutuksen järjestämiseen.

ESR:n koulutukseen antama tuki kattaa erilaisia toimia. uusia koulujen opetussuunnitelmia, opettajakoulutusta ja tukea yliopistoille, ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia ja elinikäistä oppimista. Ennen kaikkea ESR:n toiminta kohdistuu ihmisiin – koululaisiin, yliopisto-opiskelijoihin, työntekijöihin ja työnhakijoihin, jotka tarvitsevat koulutusta ja uusia taitoja. Monissa ESR-hankkeissa pyritään vähentämään koulunkäyntinsä keskeyttävien määrää ja varmistamaan, että nuoret saavat riittävät taidot ja pätevyyden – erityisesti jos he kuuluvat heikossa asemassa olevaan ryhmään,  kuten johonkin vähemmistöön, tai ovat maahanmuuttajia.