Navigation path

ESR uutisissa

ESR:n tavoitteiden asettaminen ja mukauttaminen

07/08/2013

Taustadokumentit antavat menetelmätukea uusien toimintaohjelmien valmisteluun

Jäsenvaltioiden odotetaan kehittävän indikaattoreita suoritusten mittaamiseen ja asettavan tavoitteita toimenpideohjelmien täytäntöönpanon ja toteutuksen valvontaan valmistautuessaan ohjelmakauteen 2014–2020. Komissio pyrkii tarjoamaan menetelmätukea ESR:n hallintoviranomaisille, kun ne asettavat ja mahdollisesti myös mukauttavat tulostavoitteitaan (osallistujien lukumäärä, tahot) ja tulosindikaattoreitaan (työllistyvien, ammattipätevyyden saavien jne. osallistujien lukumäärä). Kustannusten seurannan kannalta indikaattorit ovat välttämättömiä.

ESR:n hallintoviranomaisille maaliskuussa järjestetyn seminaarin jälkeen on laadittu kaksi tausta-asiakirjaa, joissa on yhteenveto ESR:n toimenpideohjelmien tavoitteen asettamiseen ja niiden mukauttamiseen tarkoitetusta tärkeimmistä menetelmistä. Tausta-asiakirjassa "Työllisyyden tausta-asiakirja (engl. Background Paper Employment)" pohditaan menetelmiä, joilla voi asettaa ja mukauttaa mitattavia kumulatiivisia työllisyystavoitteita. Dokumentissa "Sosiaalisen osallistamisen tavoitteenasettamisen tausta-asiakirja (engl: Background paper on target setting in social inclusion)" käsitellään aihetta niiden toimenpideohjelmien kannalta, joihin liittyy sosiaalisen osallistamisen toimenpiteitä.

Asiakirjoilla ei pyritä tarjoamaan jäsenvaltioille yhtä yksittäistä menetelmää indikaattoreihin liittyvien tavoitteiden asettamiseen, koska käytettävä menetelmä on kiinni indikaattorin tyypistä ja saatavilla olevista tiedoista. Tavoitteena on enemminkin tehdä yleiskatsaus periaatteista, sopivista menetelmistä ja tavoitteiden asettamisen sudenkuopista.