Navigation path

ESR uutisissa

Luonnollinen ja osallistava

12/03/2013

Maanviljelijä perunapellolla
© Istockphoto/ small_frog

Sosiaalinen innovaatiohanke pyrkii parantamaan heikossa asemassa olevien henkilöiden hyvinvointia ja osallistuvuutta luontoon tukeutuvilla menetelmillä

Suomalainen työhön kuntouttava Green Care -hanke kehittää uusia tapoja auttaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia työn saannissa ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Kohderyhmään kuuluvat myös vammaiset henkilöt. Hankkeen alussa kartoitetaan potentiaalisia työnantajia, jotka voivat tarjota kuntoutus- ja työmahdollisuuksia maaseutuympäristössä, kuten maatiloilla ja puistoissa. Forssassa, Mäntsälässä ja Helsingissä on käynnistetty pilottihankkeita, joissa pyritään tutustuttamaan heikossa asemassa olevia henkilöitä työ- ja toimintakykyä parantaviin toimintamalleihin Green Care -menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on tarjota osallistujille sopivia työntehtäviä myös kaupunkiympäristöissä. Green Care -hanke tarjoaa yrityksille, järjestöille ja paikallisviranomaisille tietoiskuja ja infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tehokkaista toimintamalleista ja siitä, miten niitä voidaan soveltaa. Tämä vastaa hankkeen päätavoitetta, jossa pyritään kehittämään innovatiivisia lähestymistapoja. Hankkeessa perustetaan myös Green Care -osaamiskeskus. Euroopan sosiaalirahaston osaksi rahoittaman hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa osallistujien hyvinvointia tarjoamalla rikastuttavia ja osallistavia kokemuksia, jotka perustuvat luontoon tukeutuviin menetelmiin.