Navigation path

ESR uutisissa

Työpaikkojen ja luonnon monimuotoisuuden välinen yhteys

01/03/2013

Metsätalouden työntekijä
© Joze Pojbic

Tuoreessa raportissa esitellään työllisyyden ja luonnon monimuotoisuutta koskevien EU:n tavoitteiden välisiä yhteyksiä sekä sitä, mitä uusia taitoja työntekijöiltä vaaditaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa planeetallamme elävien organismien kirjoa ja niiden ylläpitämiseen tarvittavia monia eri ekosysteemejä ja luontotyyppejä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää, koska jos jokin laji häviää kokonaan, se ja sen suomat hyödyt on lopullisesti menetetty. Jos ei ole mehiläisiä pölyttämässä viljelykasveja, elintarvikepulan uhka kasvaa. Metsien ja kosteikkojen häviäminen heikentää luonnon järjestelmien mahdollisuuksia säädellä ilmastonmuutosta, ja kasvilajien häviäminen vähentää mahdollisuuksiamme löytää uusien lääkkeiden luonnollisia lähteitä – sekä aspiriini että penisilliini ovat peräisin luonnosta. Noin 25 prosenttia eurooppalaisista lajeista ja 62 prosenttia luontotyypeistä ovat uhanalaisia.

Siksi vuonna 2011 julkaistun luonnon monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian tavoitteena on kääntää luonnon monimuotoisuuden heikkenemissuuntaus ja säilyttää tämän luonnonpääoman hyödyt niin ympäristölle kuin taloudelle. Yksi hyödyistä on työpaikkojen syntyminen. EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja työmarkkinoita koskevassa raportissa selvitetään, miten luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen haaste voi lisätä työpaikkojen luomista. Raportissa tarkastellaan myös nykyisen työvoiman osaamisvajeita, joiden täydentämistä tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää. Siinä määritellään ja analysoidaan kolme eri työpaikkaryhmää:

  • Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät työpaikat: esimerkiksi luonnonpuistojen suojelupäälliköt ja vartijat.
  • Luonnon monimuotoisuuteen merkittävästi vaikuttavat työpaikat: esimerkiksi maanviljelijät ja kalataloustarkastajat.
  • Luonnon monimuotoisuuteen sidoksissa olevat työpaikat: esimerkiksi biotekniikan insinöörit, matkailualan toimijat ja lääkealan tutkijat.

Raportissa korostetaan, että osaamisvajeiden ja koulutustarpeiden kartoittaminen luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä työllistämisessä on joissakin jäsenvaltioissa vasta alkuvaiheessa. Siinä todetaan, että koulutusmahdollisuuksiin tarvitaan strategisempi lähestymistapa. Raportin mukaan on mahdollista saavuttaa tiettyjä hyötyjä työmarkkinoilla, joilla tarvitaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden täyttämiseksi lisää ammattitaitoa vaativia, osaamisvaltaisia työpaikkoja. Nuorten, kaupungissa asuvien työnhakijoiden saamiseksi alalle tarvitaan myös laadukkaampia työpaikkoja. Maa-, metsä- ja kalatalouden kaltaisilla hiipuvilla aloilla työntekijöiden luonnon monimuotoisuuteen liittyvä entistä erikoistuneempi osaaminen auttaa edistämään kestävää työllisyyttä. EU:n rahoitus – ESR mukaan lukien – on tärkeää, kun vahvistetaan työllisyyden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen välisiä yhteyksiä kaikissa kolmessa työpaikkaryhmässä. Raportissa korostetaan myös mahdollisuuksia, joita luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät työpaikat tarjoavat työttömille ja heikoimmassa asemassa oleville työntekijäryhmille.

Raportti
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce