Navigation path

ESF uudistes

ESFi eesmärkide püstitamine ja muutmine

07/08/2013

Uute rakenduskavade ettevalmistamisel saab metoodikaalast abi taustdokumentidest.

Tehes ettevalmistusi programmiperioodiks 2014–2020, peavad liikmesriigid töötama välja tulemuslikkuse näitajad ning püstitama rakenduskavade elluviimise ja täitmise järelevalve eesmärgid. Komisjon pakub ESFi korraldusasutustele metoodikaalast abi väljundi (osalejate, üksuste arvu) ja tulemusnäitajate (tööd leidnud, kvalifikatsiooni omandanud osalejate arv jne) eesmärkide püstitamisel ning vajadusel ka nende muutmisel. Need näitajad on kulude arvestamiseks väga tähtsad.

Märtsis läbi viidud ESFi korraldusasutuste õppeseminari järel on koostatud kaks taustdokumenti, milles kirjeldatakse lühidalt rakenduskavade raames ESFi eesmärkide püstitamise ja muutmise põhimeetodeid. Taustdokumendis „ESFi rakenduskavade jaoks eesmärkide püstitamine ja muutmine” (inglise keeles) kirjeldatakse kvantifitseeritud kumulatiivsete tööhõivealaste eesmärkide püstitamise ja muutmise metoodikat. Dokumendis „ESF tulemuslikkuse eesmärkide püstitamine ja muutmine sotsiaalse kaasatuse valdkonnas” (inglise keeles) käsitletakse seda küsimust sotsiaalse kaasatuse meetmeid sisaldavate rakenduskavade seisukohast.

Nende dokumentide eesmärk pole pakkuda liikmesriikidele ainuõiget meetodit näitajate jaoks eesmärkide püstitamiseks, sest need meetodid olenevad näitaja liigist ja andmete saadavusest. Pigem püütakse neis anda ülevaade eesmärkide püstitamise põhimõtetest, sobivatest meetoditest ja võimalikest ohtudest.