Navigation path

ESF uudistes

Töökohtade seos bioloogilise mitmekesisusega

01/03/2013

Metsandustöötaja
© Joze Pojbic

Hiljuti avaldatud aruandes kirjeldatakse seoseid tööhõive ja Euroopa bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide vahel ning ka uusi oskusi, mida töötajad nende eesmärkide saavutamiseks vajavad.

Bioloogiline mitmekesisus tähendab meie planeedi elusolendite liigirikkust ja nende eluks vajalikke väga erinevaid ökosüsteeme ja elukohti. Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on tähtis, sest kui mingi liik on välja surnud, on see igaveseks kadunud koos kasuga, mida see pakub. Kui põldude tolmeldamiseks pole mesilasi, suureneb toidupuuduse oht, metsade ja märgalade kadumine halvendab looduslike ökosüsteemide kliimamuutuse ohjamise võimet ning taimeliikide väljasuremise tagajärjel on meil vähem lootust leida uute ravimite looduslikke lähtematerjale (näiteks nii aspiriin kui ka penitsilliin on pärit loodusest). Ohustatud on umbes 25% Euroopa liikidest ja 62% elupaikadest.

Seetõttu ongi 2011. aastal avaldatud ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärk peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja võimalusel seda taastada ning säilitada looduskapitalist saadav kasu nii keskkonnale kui ka majandusele (sealhulgas sellega seotud töökohad). Aruandes „ELi bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid ja tööturg” vaadeldakse võimalusi, kuidas bioloogilise mitmekesisuse säilitamise pingutused saaksid luua uusi töökohti. Selles käsitletakse ka tänapäeva tööjõu kutseoskuste puudujääke, mis tuleb selle ülesande täitmiseks kõrvaldada. Aruandes kirjeldatakse ja analüüsitakse tööhõive seisukohalt kolme liiki töökohti:

  • bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega seotud töökohad (nt looduskaitsetöötajad ja loodusparkide valvurid);
  • kutsealad, millel on oluline mõju bioloogilisele mitmekesisusele (nt põllumajandusettevõtjad ja kalandusinspektorid);
  • kutsealad, mis sõltuvad bioloogilisest mitmekesisusest (nt biotehnoloogid, reisikorraldajad ja ravimiteadlased).

Aruandes märgitakse, et kutseoskuste puudujääkide ja koolitusvajaduste kaardistamisega bioloogilise mitmekesisusega seotud tööaladel on osas liikmesriikides vaevalt algust tehtud, ning koolitusvõimalustele on vaja strateegilisemalt läheneda. Samas juhitakse tööhõivega seoses tähelepanu suurtele potentsiaalsetele võimalustele, sest bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks tuleb luua arvukalt teadmistemahukaid töökohti kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatele. Kvaliteetsemad töökohad on vajalikud ka noorte tööotsijate linnast maale tõmbamiseks, samas kui põllumajandus-, kalandus- ja metsandustöötajate mitmekülgsemad oskused bioloogilise mitmekesisuse alal toetavad jätkusuutlikku tööhõivet nendes kahaneva nõudlusega sektorites. ELi rahastamisel, sh ESFi vahenditest, on tähtis roll tööhõive ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vahelise seose tugevdamisel kõigis kolmes kutsealade liigis. Aruanne tõstab esile ka võimalusi, mida bioloogilise mitmekesisusega seotud töökohad pakuvad töötutele ja ebasoodsas olukorras tööotsijatele.

Aruanne
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce