Navigation path

ESF uudistes

ESFi vahendite kasutamine kiirenes 2011. aasta lõpus märgatavalt

27/01/2012

Kulutused ühtekuuluvuspoliitikale 2011. aastal plussis

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF), Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja Ühtekuuluvusfondist tehtud väljamaksete suur maht annab tunnistust, et ELi vahendite kasutamine pikaajalise majanduskasvu ja tööhõive soodustamiseks on hoogustumas. Liikmesriikidele ühtekuuluvuspoliitika eelarvest tehtud väljamaksed jõudsid 2011. aastal rekordilise 32,9 miljardi euroni.

„ESFi vahendite märkimisväärne kasutamine näitab, et ajal, mil kriisi mõju tööhõivele ja sotsiaalsfäärile tõuseb veelgi teravamalt esile, peetakse üha vajalikumaks investeerida inimeste oskustesse ja tööalasesse konkurentsivõimesse,” ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Lászlo Andor. Ta lisas, et „ESFi toetus väljendab jõuliselt ELi solidaarsust oma kodanikega, mis on praegusel raskel ajal eriti tähtis”.

Rahastamisperioodi 2007–2013 keskel oli kõigi kolme fondi arvestuses välja makstud keskmiselt 33,4% seitsmeks aastaks eraldatud summadest. ESFi väljamaksete hulk on kasvanud 52% võrra: 23,25%-lt (2010. aasta lõpus) 35,43%-ni (2011. aasta lõpus). ERFi väljamaksed kasvasid aastaga 55% võrra: 22,3%-lt (2010. aasta lõpus) 34,3%-ni (2011. aasta lõpus). Kuigi riikide arvestuses esineb suuri kõikumisi (Rumeenia 18,68% ja Iirimaa 60,43%), on vahendite kasutamine 2011. aastal paranenud kõigis liikmesriikides.