Navigation path

Det siger de om ESF

Resultaterne af den første undersøgelse af voksnes kompetencer bliver retningsgivende for ESF’s prioriteter for perioden 2014-2020

10/10/2013

Gymnasieelev fremlægger ved tavlen
© michaeljung

Den 8. oktober offentliggjorde Europa-Kommissionen sammen med OECD resultaterne af en omfattende undersøgelse af læsefærdigheder, talforståelse og teknologifærdigheder i 17 EU-lande og andre lande. I hvert land har man undersøgt kompetenceniveauet hos 5.000 personer i den erhvervsaktive alder (16-65 år).

Undersøgelsens resultater er forstemmende og viser, at hver femte voksne i Europa har vanskeligt ved at læse, skrive og grundlæggende talforståelse. Et andet bemærkelsesværdigt resultat er, at en universitetsuddannelse i samme fagområde i de forskellige EU-lande giver markant forskellige kompetenceniveauer – og det fremmer ikke mobiliteten inden for EU. De vigtigste resultater af undersøgelsen er:

  • 20 % af EU’s befolkning i den erhvervsaktive alder har dårlige læsefærdigheder og talforståelse – og værst blandt de arbejdsløse.
  • Digitale kompetencer til brug af IKT-teknologi mangler reelt blandt 25 % af EU’s befolkning.
  • Der er markante forskelle på kompetenceniveau erhvervet gennem formel uddannelse, både på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
  • Undersøgelsen afslører generationsforskelle i kompetenceniveau, der understreger vigtigheden af livslang læring som forudsætning for en højere levestandard.

For eksempel er læsefærdigheder og talforståelse blandt de 25-34-årige signifikant højere end hos generationen på 55-65 år i lande som Spanien, Frankrig, Finland og den flamske del af Belgien.
I global sammenligning ligger Japan foran de andre lande, hvorimod resultaterne fra store lande som Canada og USA kun afviger lidt fra resultaterne i EU.

EU-Kommissær László Andor anbefaler, at støtte til uddannelses- og beskæftigelsesreformer prioriteres højt, samt en bedre udnyttelse af Den Europæiske Socialfonds investeringer i færdigheder og uddannelse. På baggrund af undersøgelsens resultater kan EU-landene fastlægge deres prioriteter for ESF-støtte i den kommende periode 2014-2020. Støtten fra ESF er en vigtig investeringskilde på uddannelsesområdet, også for dårligt stillede grupper.

ESF-støtte til uddannelse dækker et bredt spektrum af aktiviteter, blandt andet: nye læreplaner, læreruddannelse og støtte til universiteter, erhvervsuddannelser og voksen- og efteruddannelse. Men vigtigst af alt sætter ESF fokus på mennesker – skolebørn, universitetsstuderende, arbejdstagere og jobsøgende, der ønsker efteruddannelse og nye færdigheder. Mange af ESF’s projekter sigter mod at fastholde de unge i skolesystemet og sikre, at de får de nødvendige færdigheder og kvalifikationer. Det gælder navnlig unge fra særligt sårbare grupper som f.eks. minoriteter og indvandrere.