Navigation path

Det siger de om ESF

Fastlæggelse og justering af mål for ESF

07/08/2013

Baggrundsrapporter giver et struktureret grundlag for udarbejdelse af de nye operationelle programmer

Som forberedelse til programperioden 2014-2020 skal EU-landene opstille præstationsindikatorer og opsætte mål for overvågning af gennemførelse og resultater af de operationelle programmer. Europa-Kommissionen ønsker at tilbyde ESF's administrative myndigheder et struktureret grundlag for at fastlægge og eventuelt justere gennemførelsesmål (antal deltagere, enheder osv.) og resultatmål (antal deltagere, der kommer i beskæftigelse, erhverver nye kvalifikationer osv.). Indikatorerne er vigtige som begrundelse for udgifterne.

Efter afholdelse af et uddannelsesseminar for ESF's administrative myndigheder i marts er to baggrundsrapporter blevet udarbejdet, som giver en oversigt over ESF's vigtigste metoder til opsætning af mål og justering af de operationelle programmer. Baggrundsrapporten "Setting and adjusting targets for ESF Operational Programmes" gennemgår metoder til opsætning og tilpasning af kvantitative, kumulative beskæftigelsesmål. Rapporten "ESF performance target setting and adjusting in social inclusion" omhandler specifikt operationelle programmer, der omfatter sociale tiltag.

Formålet med rapporterne er ikke at give EU-landene en specifik metode til at fastlægge mål og indikatorer, da metodevalget vil afhænge indikatortype og det datagrundlag, der er til rådighed. Formålet er derimod at give et overblik over principper, egnede metoder og faldgruber ved opsætning af mål.