Navigation path

Det siger de om ESF

Bedre chancer til unge

12/03/2013

Unge kvindelige jobsøgende
© European Union

Europa-Kommissionen foreslår regler, der skal gennemføre ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i praksis. Det nye tiltag har et budget på 6 milliarder euro for perioden 2014-2020, og forslaget blev fremsat i februar måned af Det Europæiske Råd.

Det nye ungdomsbeskæftigelsesinitiativ skal især støtte unge, der står uden job og ikke er i uddannelse, ved at integrere dem på arbejdsmarkedet. Via initiativet øremærkes ekstra støtte til de regioner i EU, der har en ungdomsarbejdsløshed på over 25 % i 2012.

Midlerne under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal anvendes til at styrke og fremskynde de tiltag, der er beskrevet i Ungdomsbeskæftigelsespakken fra december 2012. Navnlig skal der afsættes midler til, at EU-landene i de støtteberettigede regioner kan finansiere gennemførelsen af en Ungdomsgaranti, der blev vedtaget af EU's beskæftigelses- og socialministre på mødet i Det Europæiske Råd den 28. februar. Ifølge Ungdomsgarantien skal EU-landene sikre, at unge op til 25 år skal have et kvalitetstilbud om job, efter- og videreuddannelse, en lære- eller praktikplads inden for fire måneder efter at have forladt skolen eller mistet deres arbejde.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet skal supplere andre projekter på nationalt plan, herunder projekter med støtte fra ESF med henblik på at etablere eller gennemføre ungdomsgarantien, f.eks. ved reform af relevante institutioner og servicetilbud.

3 milliarder euro af den samlede finansiering skal komme fra en særlig ungdomsbeskæftigelsesbudgetpost, der suppleres med mindst 3 milliarder euro fra ESF. På grund af EU-landenes nuværende budgetmæssige vanskeligheder vil kun Den Europæiske Socialfonds bidrag kræve, at medlemsstaterne supplerer med egen medfinansiering.