Navigation path

Det siger de om ESF

Flere kvinder deltager i voksenuddannelse

31/01/2013

forretningsmøde
© Istockphoto/peepo

Den Europæiske Socialfond giver støtte til at styrke de kvindelige arbejdstageres kompetencer

I Danmark gennemfører stadigt flere kvinder et voksenuddannelsesforløb - omkring 305.000 i 2012 sammenlignet med 220.000 i 2004. Kurserne tilbydes over hele landet og gennemføres ofte med tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Målet er at opbygge kompetencer, der kan fremme innovation, vækst og jobskabelse.Et eksempel er Tønder, hvor Hydro Aluminium oplever en stor interesse blandt virksomhedens kvindelige medarbejdere. “Jeg tror, at kvinderne i stigende grad får øje på mulighederne ved at gennemføre en voksenuddannelse,” forklarer Katrine Poulsen, der er HR-chef hos Hydro Aluminium. “Som medarbejdere i en industrivirksomhed som vores ved de allerede, at kvinder kan varetage tekniske jobs.” Generelt ser man i Danmark en generel tendens til, at den kvindelige arbejdsstyrke bliver bedre kvalificeret, bemærker Professor Bent Grave fra RUC, og han tror, at det kan bidrage til at løse fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet.