Navigation path

Det siger de om ESF

Europa-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre nationale strategier for integration af romaer

23/05/2012

I en rapport, som blev offentliggjort i dag, opfordrer Europa-Kommissionen EU-medlemsstaterne til at gennemføre deres nationale strategier, som skal forbedre den økonomiske og sociale integration af Europas 10-12 millioner romaer. Medlemsstaterne har udarbejdet disse strategier som følge af Kommissionens EU-ramme for de nationale strategier for integration af romaer, som blev vedtaget den 5. april 2011, og som blev godkendt af EU's ledere kort efter.

I EU-rammen peges på fire søjler, hvor der bør sættes ind nationalt for at forbedre integrationen af romaer: adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig. For første gang har alle medlemsstater indvilget i at udarbejde en integreret strategi, der går på tværs af disse fire politikområder, og de har udarbejdet nationale strategier for, hvordan disse politikområder skal tackles.

Kommissionen konkluderer i sin rapport, at medlemsstaterne har gjort en indsats for at udarbejde en samlet tilgang til romaernes integration. Den understreger dog, at der bør gøres en væsentlig større indsats for at sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler til at inddrage romaerne, indføre tilsynsordninger og bekæmpe diskrimination og segregation.