Navigation path

Det siger de om ESF

In off the post for unemployed in Denmark
In off the post for unemployed in Denmark (19/05/2017)

A partnership between a Superliga football club and a local employment agency is helping the unemployed in Denmark.

På vej mod nye erhvervsmuligheder i Danmark
På vej mod nye erhvervsmuligheder i Danmark (28/04/2017)

Et ESF-finansieret projekt tilbyder kurser inden for turisme- og oplevelsesbranchen til elever i Danmark.

Lær at blive din egen chef i Danmark
Lær at blive din egen chef i Danmark (10/11/2016)

Studerende i sundhedssektoren får undervisning i at starte egen virksomhed takket være ESF-støtte.

Vidtrækkende samarbejdsordning for faglærte
Vidtrækkende samarbejdsordning for faglærte (09/09/2016)

Virksomheder, jobcentre og erhvervsskoler samarbejder i stor udstrækning om et initiativ, der skal sikre flere faglærte i Region Sjælland.

Vejledning til langtidsledige i Danmark
Vejledning til langtidsledige i Danmark (25/08/2016)

Et projekt med støtte fra ESF skal tilbyde jobsøgende nye veje ind på det danske arbejdsmarked.

Uddannelse af faglærte i Danmark
Uddannelse af faglærte i Danmark (08/07/2016)

ESF-finansieret projekt, der skal gøre erhvervsuddannelser mere attraktive for unge i Danmark.

Digitalisering i Danmark
Digitalisering i Danmark (29/04/2016)

ESF-støtte skal fremme danske SMV'ers digitaliseringsproces og e-handel

Forberedelse af unge danskere til arbejde eller uddannelse
Forberedelse af unge danskere til arbejde eller uddannelse (07/01/2016)

Region Sjælland lancerer et projekt, der skal fremme uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for de unge mennesker i regionen.

Nye veje til at komme i beskæftigelse i Danmark
Nye veje til at komme i beskæftigelse i Danmark (04/12/2015)

ESF støtter en målrettet indsats for at bringe 600 jyske jobsøgende tilbage i arbejde.

‘Plussiden’ ved en social virksomhed
‘Plussiden’ ved en social virksomhed (11/09/2015)

Et innovativt værested i Danmark overgår til næste fase… som en selvstændig social virksomhed i vækst.

Forberedelse af fremtidens maritime arbejdsstyrke
Forberedelse af fremtidens maritime arbejdsstyrke (26/06/2015)

Det danske vækstforum for Region Hovedstaden »Vækstforum Hovedstaden« og ESF har øremærket 20 mio. DKK (2,7 mio. EUR) til et treårigt projekt, der skal bekæmpe den kommende mangel på faglærte i den maritime industri.

Ny indsats for vækst og jobs
Ny indsats for vækst og jobs (06/02/2015)

Med støtte fra ESF vil centret for virksomhedsudvikling Væksthus Syddanmark iværksætte et nyt initiativ til 4 mio. EUR til fremme af vækst og jobskabelse i det sydlige Danmark.

Skabe plads til vækst
Skabe plads til vækst (24/10/2014)

Et ESF-støttet projekt har til formål at skabe vækst ved at tilbyde kurser til iværksættere i Danmark.

Vedtagelse af ESF’s operationelle program for Danmark
Vedtagelse af ESF’s operationelle program for Danmark (04/08/2014)

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget det nationale operationelle program for Danmark til gennemførelse af projekter under ESF for perioden 2014-2020. I programmet skitseres de prioriterede områder og målsætninger for budgettet på 400 millioner euro (heraf over 200 fra EU-budgettet), der skal bidrage til at styrke den økonomiske vækst i alle regioner i Danmark.

Partnerskabsaftale med Danmark vedtaget
Partnerskabsaftale med Danmark vedtaget (06/05/2014)

Den 5. maj 2014 vedtog Kommissionen en partnerskabsaftale med Danmark, som beskriver strategierne og investeringsprioriteterne for de europæiske struktur- og investeringsfonde i dette land.

Målrettet indsats over for udsatte unge
Målrettet indsats over for udsatte unge (27/03/2014)

Dansk skole støtter med hjælp fra ESF udsatte unge i at færdiggøre skolen og komme i job

Med bussen på arbejde
Med bussen på arbejde (07/03/2014)

I Danmark har 86 jobsøgende vinket farvel til arbejdsløsheden og er kommet i job som buschauffører

Akademiske agenter
Akademiske agenter (07/02/2014)

Et dansk projekt støttet af Den Europæiske Socialfond hjælper højtuddannede jobsøgende i arbejde i lokale virksomheder.

De dygtigste talenter spottes
De dygtigste talenter spottes (15/11/2013)

Det danske projekt ‘Talentvejen’ tilbyder de dygtigste elever noget ekstra i undervisningen på erhvervsskolerne

Kursus i virksomhedsoverlevelse
Kursus i virksomhedsoverlevelse (22/08/2013)

Nyt uddannelsestilbud skal sikre iværksættere succes og nedbringe antallet af konkurser

Stærke studerende
Stærke studerende (21/06/2013)

Danmark benytter støtte fra ESF til at tiltrække studerende til sektoren for vedvarende energi

Nye kvalifikationer
Nye kvalifikationer (21/02/2013)

Region Nordjylland hjælper langtidsledige til et karriereskift med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Flere kvinder deltager i voksenuddannelse
Flere kvinder deltager i voksenuddannelse (31/01/2013)

Den Europæiske Socialfond giver støtte til at styrke de kvindelige arbejdstageres kompetencer

Trivsel i skolen
Trivsel i skolen (17/01/2013)

God morgenmad og en "morfar-mentor" er nogle af de tiltag, der skal sikre, at unge færdiggør skolegangen.

Støtte til iværksættere blandt studerende
Støtte til iværksættere blandt studerende (29/11/2012)

I Danmark hilser et nyt "Væksthus" de studerendes ideer velkomne