Navigation path

Det siger de om ESF

Søgeresultater

Du ser 1 – 5 af 27

Skabe plads til vækst
Skabe plads til vækst (24/10/2014)

Et ESF-støttet projekt har til formål at skabe vækst ved at tilbyde kurser til iværksættere i Danmark.

Vedtagelse af ESF’s operationelle program for Danmark
Vedtagelse af ESF’s operationelle program for Danmark (04/08/2014)

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget det nationale operationelle program for Danmark til gennemførelse af projekter under ESF for perioden 2014-2020. I programmet skitseres de prioriterede områder og målsætninger for budgettet på 400 millioner euro (heraf over 200 fra EU-budgettet), der skal bidrage til at styrke den økonomiske vækst i alle regioner i Danmark.

Partnerskabsaftale med Danmark vedtaget
Partnerskabsaftale med Danmark vedtaget (06/05/2014)

Den 5. maj 2014 vedtog Kommissionen en partnerskabsaftale med Danmark, som beskriver strategierne og investeringsprioriteterne for de europæiske struktur- og investeringsfonde i dette land.

Målrettet indsats over for udsatte unge
Målrettet indsats over for udsatte unge (27/03/2014)

Dansk skole støtter med hjælp fra ESF udsatte unge i at færdiggøre skolen og komme i job

Med bussen på arbejde
Med bussen på arbejde (07/03/2014)

I Danmark har 86 jobsøgende vinket farvel til arbejdsløsheden og er kommet i job som buschauffører