Navigation path

ESF ve zprávách

Podle výsledků prvního průzkumu dovedností dospělých bude možné stanovit priority ESF na období 2014–2020

10/10/2013

Středoškolačka byla zavolána k tabuli
© michaeljung

Dne 8. října zveřejnily Evropská komise společně s OECD výsledky komplexního průzkumu v oblasti čtení, psaní a počítání a dovedností v oblasti technologií v 17 členských státech EU a dalších zemích. V každé zemi byly vyhodnoceny úrovně dovedností 5000 lidí produktivního věku (16–65 let).

Výsledky průzkumu jsou alarmující, protože odhalují, že každý pátý dospělý v Evropě má potíže s psaním, čtením a jednoduchými počty. Dalším významným zjištěním je to, že univerzitní diplomy ve stejném oboru z různých částí EU přinášejí výrazně odlišné úrovně dovedností – což je skutečnost, která nestimuluje mobilitu absolventů v rámci Unie. Zde jsou hlavní zjištění průzkumu:

  • 20 % populace v produktivním věku v EU má nízkou úroveň dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání – více mezi nezaměstnanými.
  • Digitální dovednosti nutné k účinnému využívání technologií IKT chybí u 25 % populace EU.
  • Existují obrovské rozdíly mezi soubory dovedností, které lidé získávají díky formálnímu – středoškolskému i vysokoškolskému – vzdělávání.
  • Generační rozdíly v úrovních dovedností odhalené v průzkumu ukazují, jak důležité je celoživotní učení pro vyšší životní standard.

Například v zemích, jako je Španělsko, Francie, Finsko a Flandry v Belgii, jsou znalosti literatury a matematická gramotnost mezi lidmi ve věku 25–34 let významně lepší než u generace ve věku 55–65 let.
Z celosvětového hlediska překonává ostatní země Japonsko a výsledky z velkých zemí, jako je Kanada a USA, se od EU příliš neliší.

Evropský komisař László Andor vyzval k tomu, aby se prioritou stalo financování reforem vzdělávání a zaměstnanosti a aby se lépe využíval Evropský sociální fond k investicím do dovedností a odborné přípravy. Výsledky průzkumu mohou členským státům pomoci definovat jejich priority pro výdaje ESF v nadcházejícím období 2014–2020, protože ESF je hlavním zdrojem investic do dovedností a odborné přípravy včetně pro znevýhodněné skupiny.

Podpora vzdělávání ze strany ESF zahrnuje širokou škálu aktivit: nové školní osnovy, odborná příprava učitelů a podpora univerzit, institucí odborné přípravy a celoživotního učení. A co je nejdůležitější, ESF se zaměřuje na lidi – děti školou povinné, univerzitní studenty, pracovníky a uchazeče o práci, kteří potřebují odbornou přípravu a nové dovednosti. Mnoho projektů ESF usiluje o snížení předčasného ukončování školní docházky a zajištění toho, aby mladí lidé měli potřebné dovednosti a kvalifikaci – zejména mezi znevýhodněnými skupinami, jako jsou menšiny a přistěhovalci.