Navigation path

ESF ve zprávách

Stanovování a úpravy cílů pro ESF

07/08/2013

Základní dokumenty nabízejí metodickou podporu při přípravě nových operačních programů

Při přípravě na programové období 2014–2020 mají členské státy formulovat výkonnostní ukazatele a stanovovat cíle pro monitorování toho, jak jsou operační programy prováděny a jaké mají výsledky. Cílem Komise je poskytnout řídícím orgánům ESF metodickou podporu při stanovování a případných úpravách cílů ukazatelů výstupu (počty účastníků, subjektů) a ukazatelů výsledků (počty účastníků, kteří našli zaměstnání, získali kvalifikaci apod.). Takové ukazatele jsou zásadní pro odůvodnění výdajů.

Na základě semináře, který byl v březnu uspořádán pro řídící orgány ESF, byly vyhotoveny dva základní dokumenty, které shrnují hlavní metodiky pro stanovování a úpravy cílů ESF v operačních programech. Základní dokument Stanovování a úpravy cílů pro operační programy ESF (v angličtině) rozebírá metodiky stanovování a úprav kvantifikovaných kumulativních cílů v oblasti zaměstnanosti. Dokument Stanovování a úpravy výkonnostních cílů ESF v oblasti sociálního začleňování (v angličtině) se touto problematikou zabývá z hlediska operačních programů, jejichž součástí jsou opatření z oblasti sociálního začleňování.

Cílem těchto dokumentů není poskytnout členským státům jedinečnou metodu, jak stanovovat cíle ukazatelů, protože tyto metody závisejí na typu ukazatele a údajích, které jsou k dispozici. Cílem je spíše nabídnout přehled zásad a vhodných metod a upozornit na nástrahy objevující se při tvorbě cílů.