Navigation path

ESF ve zprávách

Pracovní pohovor ve znakové řeči?

28/02/2013

Sluchově postižení při rozhovoru
© Istockphoto/Loretta Hostettler

Non-stop služba pomáhá postiženým s lepší integrací do pracovního prostředí

Sluchově postižení v České republice nyní mohou využít unikátní službu on-line tlumočení do znakové řeči. Tuto službu, poskytovanou Agenturou pro neslyšící, dnes hojně využívají například i zaměstnavatelé v rámci celé řady pracovních činností, když chtějí se svými sluchově postiženými pracovníky projednat důležité záležitosti. Každý měsíc řeší operátoři služby více než 1400 situací, které se převážně týkají problematiky zaměstnanosti. Agentura - jejíž činnosti jsou spolufinancovány ESF - zaměstnává kromě sedmi tlumočníků také několik odborníků na pracovní záležitosti a právní otázky. Cílem činností agentury je pomoci sluchově postiženým překonávat překážky, s nimiž se setkávají na pracovním trhu, a najít zaměstnání, v němž budou moci plně zúročit své schopnosti a kvalifikace.