Navigation path

ESF ve zprávách

Inovativní péče o dítě

09/01/2013

Skupina předškolních dětí na hodině hudební výchovy
© Istockphoto/ MachineHeadz

Česká republika poskytuje podporu rozmanitějším způsobům poskytování péče o děti pracujících rodičů

ESF podporuje pracující rodiče v České republice, kteří těžko hledají pro své ratolesti místo v mateřské škole a dát dítě do soukromé školy pro ně nemusí být finančně únosné. Pomoci jim mají tzv. „dětské skupiny“, které je alternativou pro ty, kteří chtějí pracovat, ale kvůli péči o dítě nemohou. Dětskou skupinu zřizuje zaměstnavatel a může ji umístit přímo do prostor firmy. Umožní tak rodičům navštívit dítě v průběhu dne a navíc ušetřit čas, který by jinak strávili na cestě do školky a ze školky. Pro firmy tato forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Podpora je určena na zařízení s kapacitou 7 až 24 dětí a přihlásit se o ni mohou kromě firem i školy, místní samospráva či neziskové organizace. Na celkový provoz takto podpořených zařízení nelze najmout externího poskytovatele služeb, projekt tedy navíc předpokládá vznik nových pracovních míst.