Navigation path

ESF ve zprávách

ESF podporuje výzkum a vývoj v České republice

29/11/2012

Laboratoř
© Istockphoto/ Alexander Raths

ESF pomáhá financovat vědecký a lékařský výzkum v Praze

Hlavní město Praha využívá operační programy ESF pro adaptabilitu a konkurenceschopnost, jejichž cílem je mimo jiné podporovat vědecko-výzkumné aktivity na území hlavního města. Jedním z podpořených projektů je Asistenční centrum výzkumu a vývoje pro spolupráci s průmyslem ČVUT v Praze. Centrum vzniklo jako reakce na stále potřebnější kooperaci mezi technologickými společnostmi a univerzitami. Dotací 56 milionů korun bylo také z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost financováno vybudování Centra fetální medicíny, které se věnuje výzkumu právě v této oblasti a svou činností současně přispívá k založení 1. centra fetální chirurgie v České republice, které umožní provádět chirurgické zákroky na plodech postižených závažnou vrozenou vývojovou vadou přímo v těle matky. Obecně platí, že tyto iniciativy spojují financování ESF z financemi z jiných zdrojů pro infrastrukturu, včetně vědeckého a lékařského vybavení.