Navigation path

ESF ve zprávách

Posílení dovedností v České republice
Posílení dovedností v České republice (23/06/2017)

Projekt financovaný ESF zaměřený na pomoc zaměstnancům se získáním nových dovedností je v České republice velmi žádaný.

Finance na podporu univerzitního výzkumu v České republice
Finance na podporu univerzitního výzkumu v České republice (05/05/2017)

Vysoké školy dostaly 555 000 000 EUR na financování vývoje a výzkumu v České republice.

Establishing stronger connections in the Czech Republic
Establishing stronger connections in the Czech Republic (10/03/2017)

A local administration in the Zlin region is receiving funds to improve eGovernment services in the Czech Republic.

Rekvalifikace v České republice pro nový začátek
Rekvalifikace v České republice pro nový začátek (03/02/2017)

Díky školicím kurzům spolufinancovaným z ESF získalo více než 22 000 nezaměstnaných osob nové dovednosti, které jim pomohou při hledání práce.

Podpora horníků v České republice
Podpora horníků v České republice (19/01/2017)

Nový projekt financovaný ESF cílí na horníky v České republice, kteří brzy přijdou o zaměstnání.

V České republice vznikají nová zařízení denní péče o děti
V České republice vznikají nová zařízení denní péče o děti (25/11/2016)

Nový projekt, financovaný ESF, umožňuje v České republice vznik „mikrojeslí“, což jsou zařízení denní péče o děti. Taková zařízení vznikají z podnětu obcí, zaměstnavatelů a rodičů v mnoha různých obcích či městech ČR.

Podpora sociálního začleňování v Česku
Podpora sociálního začleňování v Česku (15/09/2016)

Projekt financovaný z ESF, jemuž je věnována velká pozornost, podporuje rovné příležitosti pro žáky a studenty v Litomyšli.

Nekonvenční přístup k bezdomovectví nyní i v České republice
Nekonvenční přístup k bezdomovectví nyní i v České republice (26/02/2016)

Projekt Housing First financovaný z Evropského sociálního fondu pomáhá bezdomovcům při integraci do společnosti.

Lepší vyhlídky na zaměstnání v České republice
Lepší vyhlídky na zaměstnání v České republice (10/12/2015)

Nedávno uzavřené projekty s podporou ESF zajistily školení a nové příležitosti osobám hledajícím zaměstnání, absolventům škol a pracovníkům v České republice.

Lepší služby malým komunitám
Lepší služby malým komunitám (11/09/2015)

Česká republika posiluje spolupráci místních komunit a podporuje společné služby.

Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky
Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky (10/07/2015)

V Otrokovicích skončil úspěšný vzdělávací kurz podporovaný z Evropského sociální fondu, díky kterému si prohloubilo své profesní kvalifikace více než 750 sociálních pracovníků a poskytovatelů péče.

Přijat investiční program na podporu inovací a růstu v regionu Praha
Přijat investiční program na podporu inovací a růstu v regionu Praha (11/06/2015)

Zvláštní program pro hlavní město, navržený tak, aby adekvátně reagoval na městské výzvy, kterým Praha čelí

2,7 miliard euro na podporu vzdělávání a výzkumu v České republice
2,7 miliard euro na podporu vzdělávání a výzkumu v České republice (18/05/2015)

Investice z fondů ESF a EFRR podpoří úsilí země o posílení systému vzdělávání jakožto příspěvku k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.

Schválen český program ESF pro zaměstnanost a začleňování
Schválen český program ESF pro zaměstnanost a začleňování (07/05/2015)

Investice ESF v České republice na podporu zaměstnanosti, boje proti chudobě a zlepšení veřejné správy.

Řemeslo jako nejlepší cesta z dlouhodobé nezaměstnanosti
Řemeslo jako nejlepší cesta z dlouhodobé nezaměstnanosti (30/04/2015)

Občanské sdružení „Vzájemné soužití“ pořádá rekvalifikační kurzy na řemesla pro dlouhodobě nezaměstnané lidi na severní Moravě. Tento projekt, který zčásti financuje ESF, je zaměřen zejména na Romy.

Jezte, pijte, dodávejte sebevědomí!
Jezte, pijte, dodávejte sebevědomí! (12/12/2014)

Díky projektu financovanému z ESF otevírají osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji bistro.

Ženy začínají podnikat
Ženy začínají podnikat (16/10/2014)

Motivovat ženy, aby si založily vlastní podnik, je hlavním cílem projektu financovaného z ESF v České republice.

Catching the big fish together
Catching the big fish together (03/10/2014)

Thanks to ESF-funding, future Czech fishermen can go to Poland to practice their skills.

Budování kapacit pro ty nejohroženější
Budování kapacit pro ty nejohroženější (11/09/2014)

V Ústeckém kraji v České republice bude financování z ESF použito na pomoc studentům a handicapovaným lidem s nalezením práce.

Uzavření dohody o partnerství s Českou republikou
Uzavření dohody o partnerství s Českou republikou (27/08/2014)

Dne 26. srpna 2014 uzavřela Komise s Českou republikou dohodu o partnerství, čímž se otevřela cesta pro financování z Evropského sociálního fondu během následujících sedmi let ve výši přesahující 3,4 miliardy EUR (podle současných cen).

Zaměřeno na praktické dovednosti
Zaměřeno na praktické dovednosti (06/06/2014)

Experimentárium, vybudované díky dotacím z Evropského sociálního fondu, má posílit zájem o vědu

V České Republice pomáhají romští asistenti policii při vzájemné komunikaci s místní romskou komunitou
V České Republice pomáhají romští asistenti policii při vzájemné komunikaci s místní romskou komunitou (24/02/2014)

V České Republice pomáhají romští asistenti policii při vzájemné komunikaci s místní romskou komunitou

Nemocniční školka
Nemocniční školka (10/01/2014)

Jedna nemocnice v České republice vybudovala školku, aby pracovníkům umožnila dříve se vrátit do práce

První úspěchy rekvalifikačních kurzů
První úspěchy rekvalifikačních kurzů (11/12/2013)

Na Pelhřimovsku projevilo více než 30 000 osob zájem o rekvalifikační kurzy

Sólově, ale ne sami
Sólově, ale ne sami (20/09/2013)

Česká nevládní organizace zlepšuje společenský status a perspektivy samoživitelů prostřednictvím Evropského sociálního fondu

Česká republika podporuje technické vzdělávání
Česká republika podporuje technické vzdělávání (22/08/2013)

Projekt ESF podpoří výuku vědy a techniky na školách v České republice

Uznání měkkých dovedností
Uznání měkkých dovedností (18/07/2013)

Česká republika učinila první kroky k pozvednutí statusu neformálního vzdělávání a souvisejících dovedností

Bedna s cenným obsahem
Bedna s cenným obsahem (12/03/2013)

Evropský sociální fond podporuje komunitní iniciativu pro sociálně vyloučené děti a mládež

Pracovní pohovor ve znakové řeči?
Pracovní pohovor ve znakové řeči? (28/02/2013)

Non-stop služba pomáhá postiženým s lepší integrací do pracovního prostředí

Inovativní péče o dítě
Inovativní péče o dítě (09/01/2013)

Česká republika poskytuje podporu rozmanitějším způsobům poskytování péče o děti pracujících rodičů

ESF podporuje výzkum a vývoj v České republice
ESF podporuje výzkum a vývoj v České republice (29/11/2012)

ESF pomáhá financovat vědecký a lékařský výzkum v Praze

Pracovní stáže – příležitost pro obě strany
Pracovní stáže – příležitost pro obě strany (31/10/2012)

V České republice byl zahájen projekt Stáže ve firmách na podporu zaměstnanosti