Navigation path

ЕСФ в новините

60 години ЕСФ — чествания в множество региони в България

26/05/2017

Хора, събрани около щанд на открито в Бургас, посветен на Европейския социален фонд.
© Milena Videnova

60-тата годишнина на Европейския социален фонд бе отбелязана наскоро с празненства в шест региона в България.

Градовете, които взеха участие, бяха София, Видин, Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Събитията бяха организирани от Областните информационни центрове за всеки град в сътрудничество с управляващите органи и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Добро управление“.

В София събитието се проведе в популярния Южен парк. Участниците имаха възможността да посетят щанд на открито, където да се срещнат с управляващите органи и да научат повече за успешни проекти, финансирани от ЕСФ. Домакин на честванията във Видин беше историческата крепост „Баба Вида“. Освен презентации и информация за предстоящи покани за представяне на предложения за проекти по линия на ЕСФ, беше организиран и класически концерт, като събитието завърши с тържествена заря.

В Русе всички участници получиха книга, озаглавена „Преодоляване“, която включва истински истории за положителното въздействие на ЕСФ върху живота на хората. Във Варна, Бургас и Пловдив имаше изложения на проекти при изнесени на открито щандове в центъра на града.

Честванията не бяха ограничени само до тези събития. В периода април—май бяха организирани почти 40 дни на отворените врати, посветени на ЕС и проекти, финансирани от ЕСФ. Централният информационен и координационен офис в момента подготвя и електронна книга с истории за проекти, финансирани от ЕСФ. Очаква се да бъде публикувана в средата на лятото.