Navigation path

Vilka deltar?

Här hittar du sammanställningar av statistik från EU-länderna kring deltagandet i ESF-finansierade projekt under programperioden 2007–2013.

Statistiken presenteras i diagramform och har sorterats efter flera olika parametrar, till exempel åldersgrupp, utbildningsnivå, kön, sysselsättningsstatus, operativt program, missgynnade grupper och år.Definitionen och tillämpningen av olika parametrar är dock inte nödvändigtvis lika överallt. Därför kan jämförelser mellan olika länder (eller till och med olika operativa program inom samma land) ge missvisande resultat.

Observera att alla uppgifter tillhandahålls direkt av respektive medlemsstat. Det kan därför saknas data för vissa parametrar. Europeiska kommissionen kan inte garantera att information som tillhandahålls av medlemsstaterna är korrekt eller fullständig. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för uppgifterna och hur de eventuellt används.