Navigation path

Kdo sodeluje?

V tem razdelku lahko najdete statistiko držav EU o sodelovanju pri projektih, ki jih financira ESS v programskem obdobju 2007–2013.

Statistika, ki je predstavljena v preglednicah, temelji na več kazalnikih, kot so starostne skupine, izobraževalni dosežki, spol, stanje na trgu dela, operativni program, ogrožene skupine in leto.Vendar pa definicija in uporaba teh kazalnikov nista nujno enotni, zato primerjave med različnimi državami (ali celo operativnimi programi znotraj ene države) niso vedno verodostojne.

Upoštevajte, da vse podatke posredujejo države članice in da v nekaterih primerih podatki niso na voljo.Evropska komisija ne more jamčiti za točnost ali popolnost podatkov in informacij, ki jih posredujejo države članice, niti ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo.