Navigation path

Cine participă?

În această secţiune veţi găsi statistici comunicate de ţările UE privind participarea la proiecte finanţate de FSE în perioada FSE 2007-2013.

Aceste statistici, prezentate grafic, se bazează pe mai mulţi indicatori, cum ar fi grupa de vârstă, nivelul de studii, sexul, statutul pe piaţa muncii, programul operaţional, grupurile vulnerabile şi anul.Indicatorii nu sunt însă neapărat definiţi şi aplicaţi în mod uniform; de aceea, comparaţiile între diferite ţări (sau chiar între diferite programe operaţionale din aceeaşi ţară) nu vor fi întotdeauna concludente.

Vă rugăm să reţineţi că toate datele sunt comunicate de statele membre, iar în unele situaţii nu există date disponibile.Comisia Europeană nu poate garanta caracterul exact sau exhaustiv al datelor sau al informaţiilor furnizate de statele membre şi nu îşi asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru utilizarea acestora.