Navigation path

Kto uczestniczy?

W tym dziale znajdują się udostępnione przez kraje UE statystyki dotyczące uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków EFS (okres 2007-2013).

Dane statystyczne, przedstawione w formie wykresów, opierają się na różnych wskaźnikach, takich jak: grupa wiekowa, poziom wykształcenia, płeć, status na rynku pracy, Program Operacyjny, grupy szczególnie zagrożone, rok uczestnictwa. Jednakże, biorąc pod uwagę, że wskaźniki mogą być różnie stosowane i definiowane, porównywanie różnych krajów (lub nawet programów operacyjnych w obrębie jednego kraju) nie zawsze daje jednoznaczne wyniki.

Wszystkie dane dostarczane są przez państwa członkowskie, a w przypadku niektórych scenariuszy dane nie są dostępne. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności i kompletności danych oraz informacji udostępnianych przez państwa członkowskie, nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystanie.