Navigation path

Dalībnieki

Šajā sadaļā jūs atradīsiet ES valstu sniegto statistikas informāciju par dalību ESF finansētos projektos laikposmā no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Diagrammās attēlotās statistikas informācijas pamatā ir vairāki rādītāji, piemēram, vecuma grupa, izglītības līmenis, dzimums, stāvoklis darba tirgū, darbības programma, neaizsargātās grupas un gads. Taču rādītāju definēšana un piemērošana ne vienmēr ir vienāda, tāpēc dažādu valstu rādītāju (vai pat darbības programmu vienā valstī) salīdzinājums ne vienmēr būs galīgs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visus datus iesniedz dalībvalstis un dažos gadījumos dati nav pieejami.Eiropas Komisija nevar garantēt dalībvalstu sniegto datu vai informācijas precizitāti vai pilnīgumu, kā arī neuzņemas atbildību vai saistības par šo datu vai informācijas izmantošanu.