Navigation path

Kas dalyvauja?

Šiame skyriuje rasite ES šalių pateikiamus statistinius duomenis apie jų dalyvavimą ESF finansuojamuose projektuose 2007–2013 m. ESF laikotarpiu.

Schemose pateikti statistiniai duomenys pagrįsti keliais rodikliais, tokiais kaip amžiaus grupė, išsilavinimas, lytis, statusas darbo rinkoje, veiklos programa, pažeidžiama grupė ir metai.Tačiau rodiklių apibrėžimas ir taikymas nebūtinai yra vienodi, todėl skirtingų šalių (ar net veiklos programų toje pačioje šalyje) lyginimas ne visada patikimas.

Atkreipkite dėmesį, kad visus duomenis teikia valstybės narės, ir kai kuriais atvejais duomenų nėra.Europos Komisija negali užtikrinti valstybių narių teikiamos informacijos tikslumo bei išsamumo ir neprisiima atsakomybės dėl jos panaudojimo.