Navigation path

Kik a résztvevők?

Ebben a részben olyan statisztikákat talál, amelyeket az EU-tagállamok bocsátottak rendelkezésre az ESZA által finanszírozott projektekben való részvételről a 2007 és 2013 közötti ESZA-időszakban.

A diagramokon ábrázolt statisztikák számos mutatón alapulnak, például az életkor szerinti csoporton, az iskolázottságon, a nemen, a munkaerő-piaci státuszon, az operatív programon, a sebezhető csoportokon, valamint az éven. Azonban a mutatók meghatározása és alkalmazása nem szükségképpen egységes, így több ország (vagy akár egyetlen országon belül több operatív program) összehasonlítása nem mindig helytálló.

Megjegyzendő, hogy az összes adatot a tagállamok szolgáltatják, és bizonyos helyzetekben nem állnak rendelkezésre adatok. Az Európai Bizottság nem tud kezeskedni a tagállamok által szolgáltatott adatok vagy információk helyességéért és teljességéért, valamint nem vállal felelősséget azok bármilyen nemű felhasználásáért.