Navigation path

Kuka osallistuu?

Tässä osiossa on EU-maiden toimittamia tilastotietoja, jotka koskevat osallistumista sosiaalirahastosta rahoitettuihin hankkeisiin ESR-kaudella 2007–2013.

Kaavioina esitetyt tilastotiedot perustuvat erilaisiin indikaattoreihin, esim. ikäryhmään, koulutustaustaan, sukupuoleen, työmarkkinatilanteeseen, toimenpideohjelmaan, huono-osaiseen väestöryhmään tai osallistumisvuoteen. Indikaattoreita ei kuitenkaan ole välttämättä määritelty tai käytetty yhdenmukaisesti, joten eri maita (tai jopa saman maan eri toimenpideohjelmia) koskevat tiedot eivät aina ole täysin vertailukelpoisia.

Kaikki tiedot ovat jäsenvaltioiden toimittamia, eivätkä ne kata kaikkia osa-alueita. Euroopan komissio ei voi taata, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, eikä se vastaa niiden käytöstä.