Navigation path

Kes osaleb?

Käesolevast rubriigist leiate ELi liikmesriikide esitatud statistikat perioodil 2007–2013 ESFi rahastatud projektides osalemise kohta.

Graafikutena esitatud statistika põhineb mitmetel näitajatel nagu vanuserühm, haridustase, sugu, tööhõivestaatus, rakenduskava, ohustatud rühmad ja aasta. Näitajate määratlus ja rakendamine võivad riigiti erineda, mistõttu riikide võrdlemine (või isegi rakenduskavade võrdlemine ühe riigi piires) ei anna piisavalt tõest pilti.

Tuleb arvestada, et kõik andmed pärinevad liikmesriikidelt ja mõnel juhul andmed puuduvad. Euroopa Komisjon ei saa tagada liikmesriikide esitatud andmete ja teabe täpsust ega terviklikkust, samuti ei vastuta komisjon nende kasutamise eest.