Navigation path

Кои са участниците?

В този раздел ще откриете статистика, предоставена от страните от ЕС, относно участие в проекти, финансирани по линия на ЕСФ, през периода 2007–2013 г.

Статистиката, която е представена под формата на диаграми, се базира на няколко показателя като възрастова група, образователни постижения, пол, статут на пазара на труда, оперативна програма, уязвими групи и годината. Определянето и прилагането на показателите, обаче, не е непременно еднородно, така че сравненията между различни държави (или дори оперативни програми в рамките на една и съща държава) не винаги ще бъдат обосновани.

Имайте предвид, че всички данни се предоставят от държавите-членки, а в някои случаи няма налични данни. Европейската комисия не може да гарантира точността или изчерпателността на данните или информацията, предоставена от държавите-членки, нито поема отговорност за тяхната употреба.