Navigation path

Cīnās pret sociālo atstumšanu

Eiropā dzīvo iedzīvotāju grupas, kuras regulāri saskaras ar spēcīgu diskrimināciju un aizspriedumiem. Tās var būt imigrantu kopienas, kas koncentrējas priekšpilsētu teritorijās, tie var būt cilvēki, kas izvēlējušies atšķirīgu dzīvesveidu, piemēram, regulāri ceļotāji, un tie var būt romi. Līdztekus izglītības un apmācības iespēju piedāvājumam ESF projekti palīdz novērst daudzos šķēršļus, ar ko šie cilvēki saskaras, meklējot darbu un ikdienā veidojot daļu no Eiropas sabiedrības.

Romi ir viena no lielākajām etniskajām minoritātēm ES. Dažādās dalībvalstīs dzīvo apmēram 6 miljoni šīs tautības pārstāvju — bieži visai smagos apstākļos. Viņi ir atstumti daudzējādi. Analfabētisma rādītāji ir augsti un izglītības sasniegumi ļoti zemi — reizēm tādēļ, ka tuvumā nav skolu, vai arī tādēļ, ka romu bērni skolās netiek uzņemti. Turklāt, dažādu iemeslu dēļ arī mācības skolā pāragri pametušo cilvēku skaits  romu vidū ir ļoti liels. Tā kā romiem ir tikai dažas prasmes un kvalifikācijas vai arī to nav vispār un tā kā pret viņiem ir vērsti dziļi iesakņojušies aizspriedumi, nav nekāds pārsteigums, ka viņiem ir ļoti grūti atrast darbu un baudīt nodarbinātības sniegtos sociālos un finansiālos labumus.

ESF var uzlabot romu integrāciju, īstenojot ļoti dažādus un bieži vien inovatīvus projektus tādās jomās kā veselības aprūpes pakalpojumi , konsultācijas, izglītība, apmācība un padomu sniegšana pašnodarbinātajiem.

Istockphoto/15859142
  • Skolās, kurās mācās romu bērni, strādājošie skolotāji tiek apmācīti, kā risināt specifiskās problēmas, ar kurām viņi varētu saskarties; reizēm viņiem palīdz starpnieki un asistenti no vietējām kopienām.
  • Kampaņās, kas paredzētas romu jauniešu motivācijas uzlabošanai, viņi tiek iepazīstināti ar panākumus guvušiem romu pārstāvjiem, kas var būt par paraugu citiem. Ģimenes un veselas kopienas tiek iesaistītas centienos uzlabot sekmes mācībās.
  • Augstskolās un apmācību iestādēs  romi apgūst veselības aizsardzības un sociālās aizsardzības prasmes, kuras viņi var pielietot savās kopienās, lai tādējādi palīdzētu uzlabot dzīves līmeni.
  • Romu sieviešu lomas pastiprināšana romu kopienās ir vēl viens darbības virziens. Nodrošinot vajadzīgo apmācību un finansiālo atbalstu, ESF projektu īstenošanas gaitā viņām palīdz izveidot pašām savus amatniecības uzņēmumus. Tāpat viņas apgūst arī atzīta veselības aprūpes darbinieka prasmes, kas viņām palīdz atrast darbu veselības aprūpes nozarē.

Visā Eiropā romu tautības darba meklētāji izmanto izglītības un apmācības iespējas, kas var uzlabot viņu nodarbinātības izredzes un palīdzēt atrast darbu vai strādāt kā pašnodarbinātajiem. ESF pasākumi palīdz arī apkarot romu nodarbinātību ”melnajā tirgū”, kur bieži vien nav pieejama veselības aprūpe un sociālā aizsardzība.