Navigation path

Sådan bekæmper vi udstødelse

Visse befolkningsgrupper i EU udsættes jævnligt for diskrimination og fordomme. Det kan være indvandrersamfund i forstæderne til de større byer og personer, der har en anderledes livsstil, såsom travellers og romaer. Ud over at tilbyde uddannelsesmuligheder skal ESF's projekter bidrage til at nedbryde de talrige barrierer, der forhindrer dem i at få arbejde og deltage på lige fod i det europæiske samfund.

Romaerne udgør en af de største etniske minoriteter i EU. Der bor omkring 6 millioner romaer i EU, ofte under meget vanskelige vilkår. De er marginaliserede på mange måder. Mange af dem er analfabeter, og kun få af børnene går i skole. Nogle steder fordi der ikke findes lokale skoler, og andre steder fordi romabørnene ikke er velkomne i skolerne. Samtidig færdiggør en meget høj andel af børnene ikke skolegangen af meget forskellige årsager. Når man tager i betragtning, at de står uden uddannelse og kvalifikationer og konfronteres med en lang række fordomme, er det ikke overraskende, at mange romaer har ekstremt svært ved at finde arbejde og opnå de sociale og økonomiske fordele, som et job bringer med sig.

ESF arbejder på at øge integrationen af romaerne gennem mange forskellige og ofte innovative projekter på områder som sundhed, rådgivning, uddannelse og vejledning af selvstændige.

Istockphoto/15859142
  • Lærere i skoler med romabørn uddannes i at håndtere de særlige problemstillinger, der kan være, og de bistås eventuelt af mæglere og hjælpere fra lokalsamfundet.
  • Der gennemføres kampagner, der fortæller de unge romaer om rollemodeller fra andre romagrupper for at øge deres motivation til at gøre en indsats. Familierne og hele romasamfund inddrages i indsatsen for at øge skoledeltagelsen.
  • Universiteter og uddannelsesinstitutioner uddanner de unge romaer inden for social- og sundhedsfag, så de kan tage deres viden med sig hjem i lokalsamfundene og forbedre levestandarden der.
  • Et andet fokusområde er at udvikle romakvindernes rolle i deres lokalsamfund. ESF-projekterne støtter dem i at etablere egen virksomhed med kunsthåndværk – så de får den uddannelse og økonomiske støtte, de har brug for. I andre projekter uddannes de til sundhedsmedarbejdere, så de bliver kvalificeret til at få job i sundhedssektoren.

Rundt om i EU deltager jobsøgende romaer i uddannelsesprogrammer, der skal forbedre deres jobmuligheder og hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet eller til at starte egen virksomhed. ESF's aktiviteter sigter også mod at hjælpe romaerne væk fra "det sorte arbejdsmarked", hvor sundhedssikring og social sikring ikke eksisterer.