Navigation path

Európai Szociális Alap (2014–2020)

Az ESZA az öt európai strukturális és beruházási alap (ESIF) egyike. 2014-től ezek egy közös keretben működnek és kiegészítő politikai célkitűzéseket követnek. Európai Uniós szinten ezek jelentik a legfőbb beruházási forrást, hogy segítsék a tagállamokat a növekedés helyreállításában és fokozásában, valamint egy állásokban gazdag fellendülés biztosításában, lehetővé téve ugyanakkor a fenntartható fejlődést, összhangban az Európa 2020 célkitűzésekkel.

Melyek az ESZA-t érintő legfőbb változások?

2014-től az ESZA szerepe megerősödik:

  • A kohéziós politika finanszírozásán belül minden egyes tagállamban az ESZA minimálisan garantált részesedésén keresztül fogják biztosítani a humán tőkébe történő befektetés kritikus tömegét. Ez azt jelenti, hogy az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés számára biztosított 3 milliárd eurós különleges támogatással együtt az elkövetkező 7 év során több mint 80 milliárd eurót fektetnek az európai emberekbe (l. az országonkénti felosztást).
  • Az Alap legalább 20%-át a társadalmi befogadás céljára biztosítják, ami azt jelenti, hogy a nehézségekkel küzdő emberek és a hátrányos helyzetű csoportok nagyobb támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy a társadalomba történő integrálódás céljából másokhoz hasonló lehetőségeket kapjanak.
  • A nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítését és a mindenki számára egyenlő lehetőségek megkülönböztetés nélküli biztosítását valamennyi fellépésbe integrálják, illetve konkrét kezdeményezések révén is támogatni fogják.
  • Nagyobb hangsúlyt kap a ifjúsági munkanélküliség leküzdése. Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés segíteni fogja a 25%-nál magasabb ifjúsági munkanélküliségi aránnyal sújtott régiók nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiataljait. Legalább 6,4 milliárd eurónyi támogatásban részesülnek azok a tagállami erőfeszítések, melyek az Ifjúsági Garancia végrehajtási terveinek gyakorlatba ültetését szolgálják.
  • A finanszírozás koncentrálása az eredmények elérése érdekében: A finanszírozás kellően nagy kritikus tömegének biztosítása céljából beavatkozásai során az ESZA korlátozott számú prioritásra fog összpontosítani, hogy valódi hatást érhessen el a tagállamok előtt álló legfontosabb kihívások kezelése terén.
  • Nagyobb támogatást kap a szociális innováció, azaz a szociális, foglalkoztatási és oktatási igények kezelésére szolgáló innovatív megoldások tesztelése és fejlesztése.
  • Az ESZA végrehajtása során a nemzeti, regionális és helyi szinteken szoros együttműködés lesz az egész programciklus alatt a hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalmat képviselő testületek között.
  • A projektek végrehajtásának egyszerűsítése érdekében az Európai Szociális Alap az előtérbe fogja helyezni az innovatív irányítási szabályokat. A Bizottság segíti a tagállamokat az ESZA végrehajtásának egyszerűsítésében az eredményekre való összpontosítás érdekében, illetve hogy az ESZA egyszerűbbé és biztonságosabbá váljék a kedvezményezettek számára.

Melyek az ESZA célkitűzései a 20142020 közötti időszakra?

Munkahelyek az embereknek: az ESZA Unió-szerte támogatni fogja a szervezeteket olyan projektek beindításában, amelyek célja az emberek képzése és munkához jutásuk segítése. Az induló vállalkozások és a szerkezetátalakítással vagy a szakképzett munkavállalók hiányával küzdő vállalatok támogatására szolgáló kezdeményezések finanszírozására ugyancsak sor kerül. A fiatalok munkaerőpiacra történő belépésének segítése valamennyi uniós országban az ESZA legfontosabb prioritása.
Társadalmi befogadás: a foglalkoztatás a leghatékonyabb módja annak, hogy biztosítsuk a függetlenséget, a pénzügyi biztonságot és a valahova tartozás érzését az emberek számára. Az ESZA továbbra is folytatja azon sok ezer projekt finanszírozását, amelyek segítik a nehézségekkel küzdő és a hátrányos csoportokból származó embereket abban, hogy készségekre és állásra tegyenek szert és ugyanolyan lehetőségeket kapjanak, mint mások.
Jobb oktatás: Az ESZA szerte az Unióban finanszírozza a oktatás és képzés fejlesztésére szolgáló kezdeményezéseket, és gondoskodik arról, hogy a fiatalok befejezzék tanulmányaikat és megszerezzék azokat a készségeket, amelyekkel versenyképesebbé válhatnak a munkaerőpiacon. A szakképzési és felsőoktatási lehetőségek javítása mellett az iskolai lemorzsolódás csökkentése az elsődleges fontosságú feladat.
Hatékonyabb közigazgatás: Az ESZA támogatni fogja a tagállamoknak a közigazgatás és a kormányzás minőségének javítására irányuló erőfeszítéseit, így támogatja szerkezeti reformjaikat is azzal, hogy biztosítja számukra a szükséges igazgatási és intézményi kapacitásokat.