Navigation path

Tisk in mediji

Stiki za medije

Z veseljem pričakujemo vsa vprašanja iz televizijskih, radijskih, tiskanih in spletnih medijev.

Obrnite se na uradnega govorca komisarja Laszla Andorja.

Vprašanja o ESS lahko naslovite tudi na ustrezne nacionalne organe v državi

Viri

Podrobnosti o ESS v državi: