Navigation path

Videos & photos

Eolas faoi CSE

Roghnaigh ceann de na sraitheanna físeán a chuireann síos ar obair CSE. Míníonn siad fios fátha CSE, na dúshláin a bhíonn roimhe agus a réitigh ar dheacrachtaí. Gheobhaidh tú eolas iontu freisin ar stair CSE, an chaoi ar tháinig forbairt faoi ionas gur móruirlis de chuid an AE é anois i ndáil le tacú le fostaíocht, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil.

A scéalta féin

Tá dea-scéal CSE bunaithe ar dhea-scéalta na gcéadta as gach cearn den AE a raibh an t-ádh orthu. Scéalta iad seo faoi dhaoine aonair as an Eoraip ar tugadh lámh chúnta dóibh lena scileanna a fheabhsú, post a fháil, agus iad féin a chur chun cinn sa saol. Tá roinnt de na scéalta sin sa tsraith físeán seo, agus léiríonn siad, san iomlán, an éagsúlacht mhór atá faoi ghníomhaíochtaí CSE.