Navigation path

Darbības programmas

European Social Fund

Darbības programmas (DP) sadala Partnerattiecību nolīgumā saskaņotos vispārējos stratēģiskos mērķus ieguldījumu prioritātēs, konkrētos mērķos un sīkāk konkrētās darbībās.

2014.–2020. gada periodā DP var finansēt viens konkrēts fonds vai vairāki fondi. Tās var aptvert veselas dalībvalstis un/vai reģionus. DP ļauj atlasīt, īstenot, pārraudzīt un izvērtēt atsevišķus projektus saskaņā ar prioritātēm un mērķiem, par kuriem vienojas Komisija un valstu vai reģionu vadošās iestādes.