Navigation path

Veiklos programos

European Social Fund

Veiksmų programose pagrindiniai strateginiai tikslai, patvirtinti partnerystės sutartyje, padalijami į investicinius prioritetus, konkrečius tikslus ir konkrečius veiksmus.

2014–2020 m. veiksmų programos gali būti remiamos vieno konkretaus fondo arba kelių fondų. Jos gali būti skirtos vykdyti visoje valstybėje narėje ir (arba) regione. Veiksmų programomis sudaroma galimybė rinkti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti individualius projektus pagal prioritetus ir tikslus, dėl kurių susitarė Komisija ir nacionalinės arba regioninės vadovaujančiosios institucijos.