Navigation path

Bugetul FSE pentru fiecare ţară: 2007-2013

Tabelul de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra sumelor alocate din buget pentru fiecare ţară.

  Detalierea cofinanţării FSE  
UE Finanţare naţională Finanţare privată* Total
Austria €524,412,560 €556,090,082 €80,000,000 €1,160,502,642
Belgia €1,072,220,382 €1,163,586,828 €91,681,783 €2,327,488,993
Bulgaria €1,179,738,062 €208,189,069 €0 €1,387,927,131
Cipru €119,769,154 €21,135,734 €0 €140,904,888
Republica Cehă €3,672,830,865 €642,072,925 €1,500,000 €4,316,403,790
Germania €9,357,643,955 €4,771,834,814 €1,551,869,329 €15,681,348,098
Danemarca €254,788,619 €175,229,442 €79,559,177 €509,577,238
Estonia €391,517,329 €52,642,230 €17,178,031 €461,337,590
Spania €7,930,858,086 €2,996,253,794 €114,549,277 €11,041,661,157
Finlanda €618,564,064 €725,596,848 €0 €1,344,160,912
Franta €5,494,547,990 €3,725,911,695 €1,204,286,622 €10,424,746,307
Grecia €4,363,800,403 €770,082,816 €0 €5,133,883,219
Croaţia €152,413,106 €25,621,018 €1,275,467 €179,309,591
Ungaria €3,612,105,277 €635,336,123 €2,094,225 €4,249,535,625
Irlanda €375,362,370 €372,362,370 €3,000,000 €750,724,740
Italia €6,951,135,372 €6,811,802,775 €0 €13,762,938,147
Lituania €1,028,306,727 €119,392,408 €62,073,486 €1,209,772,621
Luxemburg €25,243,666 €25,243,666 €0 €50,487,332
Letonia €583,103,717 €70,210,559 €32,690,097 €686,004,373
Malta €112,000,000 €19,764,707 €0 €131,764,707
Olanda €830,002,737 €723,949,324 €380,001,595 €1,933,953,656
Polonia €10,007,397,937 €1,615,931,469 €150,079,932 €11,773,409,338
Portugalia €6,853,387,865 €2,362,104,192 €0 €9,215,492,057
România €3,408,041,077 €601,419,014 €0 €4,009,460,091
Suedia €691,551,158 €691,551,158 €0 €1,383,102,316
Slovenia €755,699,370 €133,358,718 €0 €889,058,088
Slovacia €1,484,030,338 €261,887,713 €0 €1,745,918,051
Regatul Unit €4,490,827,143 €4,147,590,484 €98,660,006 €8,737,077,633
  €76,341,299,329 €34,426,151,975 €3,870,499,027 €114,637,950,331

Date actualizate la: 15/12/2016

* Cheltuieli private: orice cheltuială eligibilă care contribuie la finanţarea unor operaţiuni şi care nu îşi are originea în bugetul public – de exemplu, cheltuielile proprii provenite de la organisme private care beneficiază de sprijin din partea FSE.

Pentru mai multe detalii, consultați baza de date a sumelor alocate din FSE: aceasta vă permite să urmăriți alocările financiare inițiale din FSE (conform deciziei din 2007) pentru fiecare țară a Uniunii. Selectând țara și, dacă doriți, programul operațional, puteți alege prioritatea de interes din cadrul programului pentru a afișa cuantumul finanțării planificate inițial.