Navigation path

Vietos partnerystės rėmimas

Patirtis rodo, kad daugelis problemų, kurias sprendžia ESF projektai, gali būti sudėtingi klausimai. Tokiais atvejais ESF remia organizacijų, taip pat ir vietinių bendruomenių lygiu, partnerystes, galinčias užtikrinti kritinę masę, kurios reikia norint aptikti ir įgyvendinti sprendimus, pavyzdžiui, sukuriant geresnes galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Rengiant ir įgyvendinant ESF projektus bei programas dalyvauja daug veikėjų – ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir regioninės bei vietos valdžios atstovai, NVO, vietinės bendruomenės ir socialiniai partneriai, įskaitant dirbančiųjų organizacijas ir bendrovių atstovus.

  • ESF skatina šių dalyvių bendrą darbą tinkle ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis, įdarbinimo ir integravimo į darbo rinką srityse.
  • Jis taip pat skatina socialinių partnerių ir NVO įtrauktį į ESF projektus, ypač kai jie susiję su socialine įtrauktimi, lyčių lygybe ir lygiomis galimybėmis.

Bendruomeninių vietinių plėtros institucijų (CLLD) rėmimas yra požiūris iš apačios į viršų, kuriuo pripažįstama, kad vietiniai žmonės ir grupės, ypač gyvenantys santykinai izoliuotose bendruomenėse, gali geriau žinoti vietines problemas, kurios turi būti sprendžiamos, o taip pat geriau jausti nuosavybės teisę ir pasišventimą projektų sėkmei. Kartu su kitais fondais, kaip antai Europos regioninės plėtros fondas, kurie teikia infrastruktūrinį finansavimą, ESF gali remti bendruomeninių plėtros strategijų įdarbinimo ir socialinės įtraukties elementus.

  • ESF pagalba gali būti skirta spręsti tokius klausimus, kaip galimybių naudotis viešosiomis ir sveikatos paslaugų didinimas siekiant sumažinti mokyklos nebaigusiųjų skaičių vietinėse mokyklose ir skatinant verslumą vietinėse bendruomenėse, patenkinant vietinius poreikius.
  • ESF projektai taip pat gali padėti stiprinti bendruomeninių partnerių gebėjimą kurti ir įgyvendinti vietinę plėtros strategiją, pagrįstą nustatytais poreikiais, ir rasti išteklių jiems finansuoti. Ši pagalba gali būti dalyvių mokymas, o taip pat išorinės patirties perdavimas.