Navigation path

Podpora místních partnerství

Kampaň za financování boje proti chudobě z ESF

22/05/2012

Kampaň za financování boje proti chudobě z ESF
© EAPN

Plnění cílů v rámci boje proti chudobě je nutné financovat pomocí prostředků EU – nevládní organizace apelují na členské státy, aby respektovaly své závazky

Dne 15. května 14 nevládních organizací působících v sociální sféře zahájilo kampaň nazvanou „Peníze z EU na boj proti chudobě HNED!“ Kampaň vyzývá členské státy, aby respektovaly své závazky v boji proti chudobě a zajistily, aby byly nezbytné prostředky EU přiděleny na sociální začleňování a boj proti chudobě. Zejména apeluje na členské státy, aby respektovaly návrh Komise přidělit 25 % rozpočtu politiky soudržnosti fondu ESF a 20 % ESF na pomoc téměř čtvrtině Evropanů, kteří jsou ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením. Součástí kampaně je celoevropská petice k této otázce.Fintan Farrell, ředitel Evropské sítě proti chudobě, řekl: „‚Sociální investice‘ a ‚cíle v rámci boje proti chudobě‘ je nutné transformovat tak, aby se z hezkých nápadů stala konkrétní opatření – například silnější Evropský sociální fond jasně zaměřený na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.“