Navigation path

Mahdollisuuksia nuorille

Koulunsa käyneet, opintonsa suorittaneet ja työtä etsivät nuoret voivat kohdata suuria esteitä monesta eri syystä. Rahoitus- ja talouskriisi on johtanut tämän väestöryhmän erittäin suuriin työttömyyslukuihin. ESR osoittaa huomattavasti varoja auttaakseen heitä ottamaan ensimmäisen askeleensa työmarkkinoilla.

Euroopassa on noin 94 miljoonaa 15–29-vuotiasta nuorta. Moni heistä käy koulua tai jatkaa opintojaan. Toiset ovat löytäneet töitä ja tekevät uraa. Merkittävä osa heistä on kuitenkin työttömänä ja osa on jo luopunut toivosta löytää työpaikka. ESR rahoittaa eri puolilla Eurooppaa tuhansia hankkeita ja ohjelmia, joilla autetaan nuoria saamaan tarvitsemiaan taitoja ja tilaisuuksia päästäkseen töihin. Apu on kohdennettu erityisesti niille nuorille, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa (virallisessa kielenkäytössä ammattikouluttamattomat).

  • Monissa ESR-toimissa tarjotaan nuorille koulutusmahdollisuuksia, joiden avulla he saavat työmarkkinoilla vaadittavia taitoja ja pätevyyksiä, kuten entistä tärkeämpiä ympäristöalan taitoja. Koska ammattikouluttamattomat nuoret ihmiset jäävät muita todennäköisemmin työttömiksi kuin ne, joilla on ammattipätevyys, ESR-hankkeissa keskitytään tarjoamaan tälle väestöryhmälle työhön liittyviä taitoja, joiden avulla heillä on mahdollisuuksia työllistyä pysyvästi.
  • Nuoret ovat epävarmoja siitä, miten työnhakuprosessi etenee. ERS-hankkeilla heitä tuetaan antamalla henkilökohtaista ammatinvalinnan ohjausta, sekä neuvomalla CV:n laatimisessa ja työhaastattelusta selviämisessä. Usein heitä opastetaan työhakemuksen teosta lähtien aina ensimmäisiin työssäolokuukausiin saakka.
Istockphoto/17137019
  • Tukea annetaan oppisopimuspaikkoihin, harjoittelupaikkoihin ja lyhyaikaisiin työpaikkoihin ja niiden rinnalla tuetaan koulutuskursseja. ESR-hankkeissa tuetaan työskentelyä mahdollisten tulevien työnantajien työpaikoilla ja annetaan usein rahallista tukea, jotta kymmenettuhannet nuoret saavat tilaisuuden päästä työelmään ja kartuttaa siten arvokkaita työntekoon liittyviä taitoja ja työkokemusta. Tällaisten aloitteiden avulla nuorten työnsaantinäkymät paranevat ja tuloksena on usein pysyvä työllistyminen.
  • Toinen ESR-toimien painopiste on liikkuvuus. Hankkeissa nuorille annetaan mahdollisuus hankkia kielitaitoa ja työpaikkoja ulkomailta, niin että he voivat liikkua eri puolilla Eurooppaa paikoissa, joissa kielitaito ja työpätevyys ovat tarpeen.

Nuorisotyöllisyysaloite

Erityistä tukea nuorille kanavoidaan nuorisotyöllisyysaloitteen kautta. Tähän aloitteeseen on osoitettu vähintään 6 miljardia euroa, jotka on tarkoitettu nuorisotyöttömyydestä ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisestä eniten kärsiville alueille sekä ihmisille. Nuorisotyöllisyysaloitteessa keskitytään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin sekä alueisiin, joilla nuorisotyöttömyysaste on yli 25 %. Aloitteen tarkoituksena on turvata riittävän suuri nuorta kohden annettava tuki niille alueille, joissa nuorisotyöttömyyttä esiintyy eniten.

Nuorisotyöllisyysaloite lisää ESR:n nuorisotakuun käyttöönottoon myöntämää tukea. Se pyrkii varmistamaan, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat hyvän työ- tai koulutuspaikan, oppisopimuksen tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluttua koulutuksen päättymisestä tai työnhakijaksi ilmoittautumisesta. ESR antaa myös tärkeää rahoitusta tarvittavaan pitkän aikavälin rakenteelliseen uudistukseen sekä investoi nuorten ja talouden tulevaisuuteen.