Navigation path

Příležitosti pro mladé

Mladí lidé, kteří ukončili vzdělání a odbornou přípravu a hledají práci, se mohou z celé řady důvodů setkat se značnými potížemi. U této skupiny způsobuje finanční a ekonomická krize velmi vysokou míru nezaměstnanosti. ESF věnuje významné zdroje na pomoc mladým lidem, kteří poprvé vstupují na trh práce.

V Evropě žije přibližně 94 milionů mladých lidí ve věku od 15 do 29 let. Mnoho z nich je ve škole, v učení nebo se věnují dalšímu vzdělávání, jiní si našli práci a budují si kariéru. Nezanedbatelná část z nich je však nezaměstnaná a je mezi nimi mnoho takových, kteří se už vzdali naděje, že nějakou práci vůbec někdy najdou. ESF financuje tisíce projektů a programů po celé Evropě, které pomáhají mladým lidem získat znalosti a příležitosti potřebné k nalezení práce. Zvláštní důraz je kladen na pomoc těm, kteří ani nepracují, ani nestudují, ani se neučí žádnému řemeslu (tzv. generace ni-ni).

  • Četné aktivity ESF nabízejí mladým uchazečům o zaměstnání příležitosti k odborné přípravě, díky níž si osvojují dovednosti a dosáhnou kvalifikace požadované na trhu práce, včetně tzv. zelených dovedností, po nichž neustále roste poptávka. Jelikož u mladých lidí s nízkou kvalifikací je pravděpodobnost nezaměstnanosti vyšší, zaměřují se projekty ESF na tuto skupinu tak, že jejím příslušníkům nabízejí pracovní dovednosti, které mohou vést až ke stabilnímu zaměstnání.
  • Mladí lidé si nemusí být v procesu hledání práce jisti. Projekty ESF je podporují prostřednictvím individuálních rad týkajících se kariéry a dovedností v oblasti psaní životopisu a absolvování pracovních pohovorů, často je pak doprovázejí celým procesem náboru včetně několika prvních měsíců v nové práci.
Istockphoto/17137019
  • Silně podporovány jsou učňovské pozice, praxe ve firmách a krátkodobé pracovní stáže, často absolvované souběžně s kurzy odborné přípravy. Programy ESF spolupracují s potenciálními zaměstnavateli a často poskytují finanční podporu, čímž desítkám tisíc mladých lidí dávají příležitost vstoupit do pracovního života a získat hodnotné pracovní dovednosti a zkušenosti. Tyto iniciativy zvyšují šanci najít práci a často i stálou práci.
  • Další oblastí, na kterou se aktivity ESF zaměřují, je mobilita. Prostřednictvím projektů získávají mladí lidé jazykové dovednosti a účastní se pracovních stáží v zahraničí. Díky tomu se pak mohou ucházet o práci v těch místech EU, kde je po jejich dovednostech a kvalifikaci poptávka.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Mimořádnou podporu mladým lidem poskytuje Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro regiony a jednotlivce, kteří s nezaměstnaností a nečinností mladých lidí bojují nejvíce, má tato iniciativa k dispozici nejméně 6 miliard EUR. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se soustředí na generaci ni-ni a na regiony, v nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje 25 %. Jejím cílem je zajistit, aby v regionech, kde jsou tyto problémy nejpalčivější, byla úroveň podpory na jednoho mladého člověka dostatečná natolik, aby došlo ke skutečnému zlepšení situace.

Iniciativa zesílí podporu, kterou poskytuje ESF na provádění systému záruk pro mladé lidi, jehož cílem je zajistit, aby všichni mladí lidé do 25 let obdrželi kvalitní nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání, učňovské místo či stáž do čtyř měsíců po ukončení formálního vzdělávání nebo od začátku nezaměstnanosti. ESF zároveň poskytuje důležité financování pro nezbytnou dlouhodobou strukturální reformu a investice do budoucnosti mladých lidí a hospodářství.