Navigation path

Uusia väyliä työhön

ESR:n rahoittamilla hankkeilla autetaan miljoonia ihmisiä etsimään töitä ja löytämään työpaikka. ESR:n apu on kohdennettu erityisesti niille, joiden on eri syistä muita vaikeampaa löytää töitä. Tällaisia syitä ovat muun muassa taitojen vanhentuminen tai ammattitaidon puute.

Jokainen joutuu joskus hakemaan töitä ja yleensä useammin kuin kerran. Työnhaku vaihtelee kuitenkin suuresti sen mukaan, mikä on kunkin yksittäisen ihmisen tilanne. Tarvittavan tuen tarjoaminen työn löytämiseen edellyttää oikeanlaista lähestymistapaa, joka soveltuu kunkin työnhakijan tarpeisiin.

  • Pätevät työntekijät, joita uhkaa työttömyys heidän oman alansa hiipumisen vuoksi, saavat ESR-rahoituksella tuettua neuvonta-apua ja tarvittaessa myös apua uudelleenkouluttaumiseen, jotta he voivat hakea mahdollisia avoimia työpaikkoja. Usein uusia taitoja tarvitaan, koska alan toimintaa mukautetaan vähähiiliseen talouteen. ESR tukee työvoiman liikkuvuutta auttamalla kielitaidon hankkimisessa ja työpaikkojen löytämisessä niitä, jotka ovat halukkaita matkustamaan työn vuoksi eri puolille Eurooppaa.
  • ESR-ohjelmilla tarjotaan koulutusta ja pätevöitymismahdollisuuksia vain vähän koulutetuille ja niille, joilla ei ole mitään pätevyyttä, jotta heidän työnsaantinäkymänsä paranisivat. Usein jo rohkeutensa menettäneitä ja siksi passiivisia pitkäaikaistyöttömiä motivoidaan ja neuvotaan ja heille tarjotaan mahdollisuus kartuttaa taitojaan, joita tarvitaan työelämään palaamiseen ja taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen.
  • Monet vanhemmat ja erityisesti naiset ovat pienten lasten hoitamisen vuoksi poissa työelämästä, ja kun he sen jälkeen pyrkivät takaisin työmarkkinoille, he huomaavat, että heidän taitonsa ovat vanhentuneet ja lapselle on vaikeaa tai mahdotonta löytää hoitopaikkaa. ESR auttaa heitä päivittämään taitojaan ja tasapainottamaan vastuunkantoa kodin ja työn välillä.
Shutterstock/84634720
  • ESR kannustaa pyrkimään työelämään yrittäjyyden kautta. Maaseudulla asuvia naisia autetaan perustamaan omia yrityksiä, jotka toimivat paikallisilla markkinoilla ja matkailumarkkinoilla. Taiteilijoita ja luovien alojen ammattilaisia koulutetaan yrittäjiksi ja heille tarjotaan neuvontaa innovatiivisten palveluiden tarjoamiseen yrityksille. Pieniä lapsia hoitaville vanhemmille tarjotaan tietojenkäsittelytaitojen opiskelumahdollisuuksia, jotta he voivat perustaa verkkoyrityksiä tai kotona toimivia yrityksiä.
  • ERS-hankkeilla pyritään murtamaan perinteisiä työhön liittyviä ennakkoasenteita ja laajentamaan siten ihmisten mahdollisuuksia tehdä uudenlaisia uravalintoja. Esimerkiksi tiede- ja teknologia-alan yritykset ja organisaatiot järjestävät nykyisin kansallisia avoimia päiviä nuorille naisille, jotta nämä pääsevät tutustumaan teknisen alan vetovoimaan. Vastaavasti nuoria miehiä tutustutetaan hoiva-alan ammatteihin, kuten terveydenhuoltoon ja sairaanhoito-opetukseen.

ESR:n hankkeilla autetaan kaikkialla Euroopassa miljoonia ihmisiä, joilla on erilaisia haasteita löytää itselleen työpaikka. ESR auttaa kehittämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työssä, auttaa ihmisiä tarkastelemaan työuraansa pitkällä aikavälillä ja miettimään, mitä taitoja he tarvitsevat. Se osoittaa huomattavia varoja pikäaikaistyöttömien määrän vähentämiseen ja auttaa monenlaisia vaikeasti työllistyviä ylittämään työn löytämisen esteitä, pätevöitymään ja löytämään työtä.