Navigation path

Podpora zaměstnanosti a mobility

ESF poskytuje evropským občanům lepší vyhlídky na zaměstnání a pomáhá jim uspět v kariéře, kterou si zvolili. To platí zejména dnes, kdy ekonomická krize ohrožuje jak pracovníky, tak podniky, které je zaměstnávají. ESF proto znásobuje své snahy o vytváření nových pracovních míst, podporu uchazečů o zaměstnání a pomoc lidem udržet si práci napříč celou Evropou.

ESF podporuje zaměstnanost ve všech odvětvích a pro všechny skupiny osob. Zaměřuje se však především na skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné nebo které mohou efektivně těžit z aktivit ESF v těchto oblastech:

Napříč celou Evropou projekty ESF podporují vytváření pracovních míst, nové pracovní příležitosti pro více lidí a jejich větší zapojení do pracovního procesu. Tyto snahy – tisíce programů a projektů – se týkají širokého spektra aktivit a lidí.

Istockphoto/3349474

Například dlouhodobě nezaměstnaným fond umožňuje získat nové kompetence a tak i novou motivaci. V upadajících odvětvích školí ESF zaměstnance v nových produktivních dovednostech, často pro nová, rostoucí odvětví, jako například pro ta, která tvoří součást nízkouhlíkové ekonomiky. Přístup k zařízením péče o děti a flexibilní pracovní podmínky pomáhají zase rodičům při návratu do zaměstnání. Ženy jsou podporovány v zájmu o technicky zaměřená zaměstnání, zatímco muži jsou školeni v pečovatelských a učitelských profesích, které jsou obvykle doménou žen. Zkrátka ESF uchazečům o zaměstnání a pracovníkům zajišťuje dovednosti a šance, které jim dávají více možností a díky nimž mohou lépe řídit svůj život.

Krize přinesla vysokou nezaměstnanost – bez práce bylo v EU v roce 2012 více než 25 milionů lidí. Dlouhodobá nezaměstnanost také roste. Přesto však někde volná pracovní místa zůstávají neobsazená, pravděpodobně proto, že uchazečům o zaměstnání chybí potřebné dovednosti a kompetence nebo jsou nabízené pracovní pozice v jiném regionu či zemi. ESF zaplňuje tyto tzv. dovednostní mezery a uchazečům o zaměstnání poskytuje moderní dovednosti a kvalifikaci – včetně zelených dovedností (specializace zejména v energetice a stavebnictví) – které zaměstnavatelé vyžadují. ESF uchazečům rovněž pomáhá stěhovat se po Evropě za prací – například prostřednictvím zahraničních stáží a jazykových kurzů.