Navigation path

Visa apimantis požiūris

Ieškodamos darbo ir dirbdamos, kai kurios visuomenės grupės susiduria su diskriminacija. Jų tarpe, be kitų, yra moterys, senyvo amžiaus darbuotojai, mažumos ir imigrantai. Siekiant padėti šioms ir kitoms grupėms, ESF projektai skatina aktyvių įtraukties priemonių, apimančių eilę veiksmų, skirtų padėti jiems įsidarbinti, taikymą.

Daugeliui ieškančiųjų darbo reikia pagalbos tik įgyjant naujų žinių arba įsidarbinant, o blogesnėje padėtyje esantiems žmonėms gali prireikti intensyvesnės pagalbos. Tai gali būti „integruoti keliai įsidarbinti“, skirti suteikti individualią asmeninę pagalbą padedant gauti darbą arba pagerinti gerovę. Po konsultacijų dėl individualių poreikių ir lūkesčių gali būti teikiama pagalba dėl atitinkamų įgūdžių, paskui – dalyvio lydėjimas darbo paieškos ir kandidatavimo proceso metu, ir vėlesnės pagalbos teikimas, dažnai bendradarbiaujant su darbdaviu. Geresnės galimybės naudotis sveikatos ir socialinėmis paslaugomis ir pagalba rūpinantis vaikais gali būti šio proceso dalis. Daugelyje ESF projektų įdiegiamos šios „aktyvios įtraukties“ priemonės.

  • Daugelis ESF projektų kovoja su žmonių diskriminavimu ieškant darbo ir darbo vietoje. Ši veikla apima kelių grįžtant arba pakartotinai integruojantis į darbo rinką grupėms, kenčiančioms nuo diskriminacijos, kūrimą, pavyzdžiui projektuose, vykdomuose kartu su darbdaviais, siekiant nustatyti darbo galimybes moterims, turinčioms mažų vaikų.
Istockphoto/19638144
  • Kiti dirba kurdami įvairovės darbo vietoje kultūrą, kovojant su diskriminacija ir didinant informuotumą. Pavyzdžiu galėtų būti vizitai ir seminarai, organizuojami tarp jaunų darbo ieškančių imigrantų ir vietinių policijos bei gaisrininkų tarnybų – siekiant paskatinti juos laikyti viešąsias tarnybas viena iš karjeros galimybių.

ESF projektai padeda įvairiausiems žmonėms, susiduriantiems su sunkumais ir diskriminacija. Susilaukusios vaikų ir grįžti į darbą pageidaujančios motinos, kurių vaikų priežiūros įsipareigojimai nepriimtini darbdaviams, kompetentingi senyvo amžiaus žmonės, kandidatuojantys į aukštesnes pareigas, bet pralaimintys jaunesniems kandidatams, imigrantai, diskriminuojami galimų arba esamų darbdavių ir bendradarbių; lėtinėmis ligomis sergantys arba bausmę kalėjime atlikę žmonės. Tai yra darbo rinkoje diskriminuojamų žmonių grupės; šiems žmonėms sunkiau gauti darbą, jį išsaugoti ir daryti profesinę pažangą.