Navigation path

Partnerskap för utveckling

ESF ger stöd till ett stort antal organisationer som aktivt verkar inom området för sysselsättning för att hjälpa dem bidra till att skapa strategier inom dessa områden och förbättra sättet på vilka de skapas och tillämpas.

Förutom att stödja effektiva och väl fungerande offentliga tjänster, hjälper ESF många andra organisationer att skaffa de färdigheter och den förmåga de behöver för att bidra till att främja sysselsättningen. Dessa inkluderar bl a utbildningsinstitutioner, arbetarorganisationer, icke-statliga organisationer som arbetar med sysselsättningsfrågor, social inklusion och utsatta grupper samt arbetsgivarorganisationer. En hög nivå av policyskapande och ledningsfärdigheter bland dessa civila samhällsaktörer är avgörande om de avser att arbeta i partnerskap med varandra på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra sysselsättningssystemen och implementeringspolicyn.

Istockphoto/14377944

ESF stöder nätverksarbete bland dessa sociala partners för att bygga broar och kommunikationskanaler som maximerar deras bidrag till ESF programmen. Erfarenheten har visat att de komplicerade problem som uppstår under uppbyggandet och implementeringen av ESF-aktiviteterna löser man bäst när alla dessa organisationer arbetar tillsammans för att komplettera och förstärka varandra så att man kan bygga upp en gemensam vision och hjälpa til med att genomföra lyckade program och projekt.